Ekobankens unika transparens

I Ekobanken möts sparare som vill att deras pengar ska förvaltas mer transparent och ansvarsfullt och de som driver verksamhet med ekologiska, sociala eller kulturella mervärden.

Alla lån och krediter till verksamheter publiceras här på hemsidan.

Det mesta av Ekobankens utlåning går till skolor, ekobyar, gemenskapsboenden, ekologisk odling och matproduktion, förnybar energi, rättvis handel, tidskrifter, kulturhus, sociala arbetskooperativ eller konstnärlig verksamhet. Vi ger också lån till lokala småföretag av betydelse för lokalsamhället.

Lån till miljömärkt byggande (Svanen eller Miljöbyggnad Guld/Silver) och lån till ekologiska bönder och odlare får särskilt goda villkor i Ekobanken.

Presentation av låntagare

Fair Finance Guide – Ekobanken i topp

Ekobankens globala nätverk

Global Alliance for Banking on Values (GABV) är ett internationellt nätverk av banker som drivs av att bidra med positiva förändringar i banksektorn och att skapa ett positivt och livskraftigt alternativ till det nuvarande finansiella systemet. Nätverket står bakom ett antal vägledande principer för hållbara banker och har 50 medlemmar i Asien, Afrika, Australien, Latinamerika, Nordamerika och Europa. Medlemmarna betjänar över 41 miljoner kunder och förvaltar mer än 127 miljarder USD och har tillsammans över 48 000 medarbetare. Nätverket tar en ledande roll i debatten om hur vi ska bygga en hållbar finansiell framtid. Läs mer

www.gabv.org

Ekobankens kundtidning

Äldre nummer