Blanketter

Öppna konto

Använd någon av nedanstående blanketter för att öppna konto, köpa andelar i Ekobanken och beställa tjänster.
Skicka blanketten portofritt till oss i ett kuvert med adress: Ekobanken, Svarspost 121 967 900, 153 00 JÄRNA

Kontoöppning privatperson

Köp av andelar

Blankett för vid kopia id-handling

Öppna konto företag, skicka intresseanmälan via e-post

För föreningar och företag bifoga följande:

Vidimerad kopia av firmatecknarnas id-handlingar.

AB/ Ek. för: Kopia av registreringsbevis, inte äldre än 1 år.

Ideell förening och stiftelse: Bevittnad kopia av senaste årsmötesprotokoll + bevittnad kopia (eller utdrag) av styrelseprotokoll som utvisar teckningsrätten.

Låna

Låneansökan företag/förening

Låneansökan privat

Stadgar

Ekobankens stadgar

Allmänna Villkor gällande från 2016-05-23

Allmänna villkor bolån

Allmänna villkor borgensförbindelse

Allmänna villkor byggnadskredit – företag

Allmänna villkor byggnadskredit – konsument

Allmänna villkor generell pantsättning

Allmänna villkor inlåning – företag

Allmänna villkor inlåning – konsument

Allmänna villkor kontokredit – företag

Allmänna villkor kontokredit  – konsument

Allmänna villkor motförbindelse till garanti

Allmänna villkor privatlån

Allmänna villkor reverskredit företag rörlig

Allmänna villkor spärrförbindelse

Allmänna villkor räntebunden reverskredit företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goda Affärer

Alla utgåvor av Goda Affärer

Aktuella publikationer

 

 

 

 

 

ekobanken_arsredovisning_2013

Årsredovisning 2013
(PDF 9,44 MB)