Bra resultat 2018 för Ekobanken; insatserna ökade med 2 %

eftermiddagssol

Nu har Ekobanken funnits i 20 år och vi har summerat 2018. Ekobankens ekologiska, sociala och kulturella nytta kan mätas i hur stor del av tillgängliga medel som vi kan låna ut och under 2018 var 93 % av de inlånade medlen utlånade. Det är siffror som betyder att våra kunder har fått möjlighet att på olika sätt bidra till att bygga upp ett mer hållbart samhälle. Precis som tidigare år kunde alla kunder uppfylla sina åtaganden och Ekobanken fick inte några reella kreditförluster.

Ekobanken på första plats

Liksom de tre senaste åren hamnade Ekobanken på första plats även 2018 i Fair Finance Guides kartläggning och det är vi mycket stolta över. Fair Finance Guide är ett internationellt initiativ som granskar hur hållbart banker investerar och lånar ut pengar.

Föreningsstämma

Årets stämma kommer att hållas i Ytterjärna fredag den 12 april. På förmiddagen bjuder vi in till ett öppet seminarium och på eftermiddagen genomförs bankens årsstämma. Reservera datumet i kalendern och håll utkik efter seminariets tema på vår hemsida och känn er varmt välkomna.

2018 i siffror

  • Inlåningen ökade med 11 %
  • Utlåningen ökade med 7 %
  • Medlemsinsatserna ökade med drygt 2 miljoner kronor
  • Styrelsen kunde sätta en ny kurs på andelarna så att de ökade med 2 % till 1280 kr/1000 kr

 

 

Den 20 september lanserar Bankgirot en uppgraderad version av Insättningsuppgift via Internet

För dig som användare kommer all funktionalitet och information finnas kvar men du kommer se det i ett modernare gränssnitt. Tjänsten Insättningsuppgift via Internet är från och med den 20 september anpassad för att även fungera på smartphones och läsplattor och nya kundefterfrågade funktioner finns även med, som till exempel filtrering och export till Excel. Läs mer här

 

Stabil tillväxt och rimlig värdeökning på andelskapitalet även 2017

Ekobanken växer stabilt år från år – inlåningen ökade 2017 med ca 15 %, utlåningen med närmare 20 %, medlemsinsatserna med drygt 3 miljoner kronor och resultatet ökade värdet av medlemsinsatserna med 2 % så att en tillkommande andel nu har kursen 1 255/1 000. Målsättningen att insatserna ska öka mer i värde än vad man får i avkastning på ett bundet konto har återigen kunnat uppfyllas. Allt fler kunder som vill ha ”äkta vara” i förvaltningen av sina spar- eller transaktionsmedel ansluter sig till Ekobanken.

Bankens ekologiska, sociala och kulturella nytta kan mätas i hur stor del av tillgängliga medel som kan lånas ut. I slutet av 2017 var 96 % av inlåningen utlånad; något som vi betraktar som hög nytta. Privata bolån har ökat under 2017 och visar en att en växande andel privatpersoner gör medvetna val även till vad de betalar sin bolåneränta. Som tidigare år kunde alla kunder uppfylla sina åtaganden och Ekobanken behövde inte ta några kreditförluster.

Liksom de två senaste åren blev Ekobanken även 2017 Sverige-etta i Fair Finance Guides kartläggning av bankernas riktlinjer när det gäller vilka hållbarhetskrav de ställer på företag som de finansierar eller investerar i samt hur transparent bankerna redovisar sitt hållbarhetsarbete.

2018 är det 20 år sedan Ekobanken startade. Det vill vi fira på flera olika sätt under året och vi ser också framför oss att jubiléet kan innebära nya möjligheter att nå och betjäna allt fler nya kunder. Årets stämma kommer att hållas i Ytterjärna den 20 april och ett seminarium planeras till förmiddagen samma dag. Välkomna!