Ekobanken bäst i test!

När Fair Finance Guide presenterade sin uppdaterade undersökning hamnar Ekobanken i topp med 99%. Detta är en förbättring från 92% i föregående års mätning. Närmaste affärsbank är SEB som får 59% i undersökningen. Fair Finance Guide har granskat vilken hänsyn banker tar till miljön, mänskliga rättigheter och andra hållbarhetsfrågor när de investerar kundernas pengar.
Läs mer här

Ekobanken första halvåret 2016

Ekobanken medlemsbank har i dag offentliggjort sitt halvårsbokslut per 2016-06-30. Det har varit ett händelserikt halvår i bankens historia, där banken gått in i såväl SDC, Skandinavisk Data Centrale, som i Dataclearingen och Bankgirot i en unikt snabb process. För kunderna innebar omläggningen initialt en del arbete i och med byte av kontonummer och förändring i en del rutiner. Allt eftersom har de nya möjligheterna lanserats under sommaren och tidiga hösten: Mobilbank med betalningar och kontoöverföringar, bankgirotjänster och sedan internetbanken som ska bli klar i september.
Ett flerårigt arbete för att öka utlåningen har nu börjat bära frukt och kvoten inlåning/utlåning var 88 % per 30 juni 2016. Utlåningen ökade med 109 mkr under första halvåret och hållbarhetsrabatten på räntan till certifierade ekobyggen har varit populär. Ekobanken visar ett överskott på 217 tkr före skatt för halvåret. Kostnader för det pågående projektet har hittills aktiverats med 6,9 mkr.

Frågor kan ställas till vd Annika Laurén, annika.lauren@ekobanken.se

Delårsrapport 2016-06-30

Svårt att skriva ut kontoutdrag?

Ring, maila eller skriv till oss om du behöver ett extra kontoutdrag! Tills den nya internetbanken kommer i början av hösten kan du inte själv skriva ut kontoutdrag, utan bara se dem i mobilbanken. Företag som har Girokoppling mot Plusgirot kan heller ännu inte göra överföringar och betalningar i mobilbanken så som privatpersoner kan göra redan nu, utan även detta blir möjligt först till hösten. Vi vill verkligen hjälpa till så att ert arbete ska gå så smidigt som möjligt under denna övergångstid.

Ett lyckat systembyte!

Helgen 21-22 maj lade Ekobanken över alla data från sitt gamla datasystem till ett nytt i Skandinavian Data Center, SDC, som är ett företag som ägs gemensamt av omkring 125 nordiska banker. Det gamla systemet var litet och enkelt och vi gjorde många saker manuellt i banken. SDC-systemet är ett fullfjädrat banksystem som i Sverige används bland annat av Skandiabanken och Sparbanken Syd. Det innehåller en rad automatiserade funktioner som nu är under uppsättning för att passa Ekobanken. Nu under sommaren arbetar vi intensivt med att lägga in data som vi tidigare hanterat manuellt så att systemet kan utnyttjas på bästa sätt. I slutet av augusti kommer så nästa steg i form av start på arbetet med bankgiroanslutning och den nya internetbanken som vi delar med bl.a. Sparbanken Syd.

Varför gjorde ni inte hela förändringen på en gång?

En vanlig fråga från kunderna är: Varför gjorde ni det så krångligt med en förändring på våren med kontonummerbyte och mobilbank och en förändring på hösten med internetbank och bankgiro? Det hade varit mycket enklare för oss kunder om ni hade gjort allt på en gång!
Svar: Ja vi kan bara hålla med – det hade varit enklare för alla!
Förklaringen är att vi har varit tvungna att anpassa oss till svensk bankinfrastruktur för att komma in med nytt eget clearingnummer (9700) och ny bankgiroanslutning samtidigt som den nya internetbanken kan lanseras för vår del först till hösten. Till årsskiftet måste sedan all överflyttning av betaltjänster från Nordea vara klar. Vi har inte kunnat bestämma dessa tider själva, men gjort det bästa möjliga av den korta tid vi fått.