Ekobanken bäst i test!

När Fair Finance Guide presenterade sin uppdaterade undersökning hamnar Ekobanken i topp med 99%. Detta är en förbättring från 92% i föregående års mätning. Närmaste affärsbank är SEB som får 59% i undersökningen. Fair Finance Guide har granskat vilken hänsyn banker tar till miljön, mänskliga rättigheter och andra hållbarhetsfrågor när de investerar kundernas pengar.
Läs mer här

Ekobanken första halvåret 2016

Ekobanken medlemsbank har i dag offentliggjort sitt halvårsbokslut per 2016-06-30. Det har varit ett händelserikt halvår i bankens historia, där banken gått in i såväl SDC, Skandinavisk Data Centrale, som i Dataclearingen och Bankgirot i en unikt snabb process. För kunderna innebar omläggningen initialt en del arbete i och med byte av kontonummer och förändring i en del rutiner. Allt eftersom har de nya möjligheterna lanserats under sommaren och tidiga hösten: Mobilbank med betalningar och kontoöverföringar, bankgirotjänster och sedan internetbanken som ska bli klar i september.
Ett flerårigt arbete för att öka utlåningen har nu börjat bära frukt och kvoten inlåning/utlåning var 88 % per 30 juni 2016. Utlåningen ökade med 109 mkr under första halvåret och hållbarhetsrabatten på räntan till certifierade ekobyggen har varit populär. Ekobanken visar ett överskott på 217 tkr före skatt för halvåret. Kostnader för det pågående projektet har hittills aktiverats med 6,9 mkr.

Frågor kan ställas till vd Annika Laurén, annika.lauren@ekobanken.se

Delårsrapport 2016-06-30

Svårt att skriva ut kontoutdrag?

Ring, maila eller skriv till oss om du behöver ett extra kontoutdrag! Tills den nya internetbanken kommer i början av hösten kan du inte själv skriva ut kontoutdrag, utan bara se dem i mobilbanken. Företag som har Girokoppling mot Plusgirot kan heller ännu inte göra överföringar och betalningar i mobilbanken så som privatpersoner kan göra redan nu, utan även detta blir möjligt först till hösten. Vi vill verkligen hjälpa till så att ert arbete ska gå så smidigt som möjligt under denna övergångstid.

Ett lyckat systembyte!

Helgen 21-22 maj lade Ekobanken över alla data från sitt gamla datasystem till ett nytt i Skandinavian Data Center, SDC, som är ett företag som ägs gemensamt av omkring 125 nordiska banker. Det gamla systemet var litet och enkelt och vi gjorde många saker manuellt i banken. SDC-systemet är ett fullfjädrat banksystem som i Sverige används bland annat av Skandiabanken och Sparbanken Syd. Det innehåller en rad automatiserade funktioner som nu är under uppsättning för att passa Ekobanken. Nu under sommaren arbetar vi intensivt med att lägga in data som vi tidigare hanterat manuellt så att systemet kan utnyttjas på bästa sätt. I slutet av augusti kommer så nästa steg i form av start på arbetet med bankgiroanslutning och den nya internetbanken som vi delar med bl.a. Sparbanken Syd.

Varför gjorde ni inte hela förändringen på en gång?

En vanlig fråga från kunderna är: Varför gjorde ni det så krångligt med en förändring på våren med kontonummerbyte och mobilbank och en förändring på hösten med internetbank och bankgiro? Det hade varit mycket enklare för oss kunder om ni hade gjort allt på en gång!
Svar: Ja vi kan bara hålla med – det hade varit enklare för alla!
Förklaringen är att vi har varit tvungna att anpassa oss till svensk bankinfrastruktur för att komma in med nytt eget clearingnummer (9700) och ny bankgiroanslutning samtidigt som den nya internetbanken kan lanseras för vår del först till hösten. Till årsskiftet måste sedan all överflyttning av betaltjänster från Nordea vara klar. Vi har inte kunnat bestämma dessa tider själva, men gjort det bästa möjliga av den korta tid vi fått.

Lokalekonomidagarna 25-26 augusti 2016 ”En annan ekonomi – lokal och hållbar”

De senaste åren har nya forskningsfält växt fram för att förstå hur vi kan ställa om till en hållbar ekonomisk utveckling. Det talas om bioekonomi, delningsekonomi, cirkulär ekonomi och ekonomisk utveckling som en följd av flyktingvågen. Men vad betyder egentligen dessa begrepp och framförallt; vad betyder det för den lokala utvecklingen på platserna där vi bor? På Lokalekonomidagarna träffar vi forskare och eldsjälar från bygder som gjort verkstad av teorierna. Kom för att lära dig hur du kan bidra till att bygga en lokal och hållbar ekonomi. Kvällsunderhållning i kooperativa nöjesparken och nostalgipärlan Tyrolen. Vi ses i Alvesta, Småland – den lilla staden med de goda transportförbindelserna – på prisbelönta Konferenscentrum.

Läs mer här

Ekobanken under Almedalsveckan i Visby

Årets Almedalsvecka i Visby är den 3 – 10 juli med ett stort program. Ekobanken, tillsammans med våra samarbetspartners, kommer att ha två fullspäckade seminariedagar den 6 – 7 juli.
Alla är välkomna!

Ekobankens program i Almedalen 2016

Onsdag den 6 juli i sal F14, Björkanderska, Skeppsbron 24

Elbilen slår igenom 2018 – men var ska man ladda?
Arrangör: Ekobanken, Elbilslandet Gotland
08:00 – 08:50
Elbilar får mycket uppmärksamhet, men utgör idag endast några promille av Sveriges fordonsflotta. När slår elbilarna igenom på riktigt och vilka krav kommer då att ställa på samhälle och laddinfrastruktur?
Medverkande:
Jon Malmsten, Solkompaniet/Elbilslandet
Alexandra Österplan, kommunikationsansvarig, Nissan
Daniel Helldén, Trafikborgarråd, Stockholms Stad
Anders Hallquist, Miljöchef, Brostaden

Solel – så hundradubblar vi till 2030 i Sverige
Arrangör: Ekobanken, Solelkommissionen
09:00 – 09:50
Idag kommer endast en promille av Sveriges elanvändning från solel och potentialen är 10 % bara på befintliga tak. Hur tänker fastighetsägare som bygger solel idag? Vad ligger bakom att solelen fördubblas vare år i Sverige? Och vad behövs för att vi ska hundradubbla?
Medverkande:
Fredrik Wirdenius, vd, Vasakronan
Anders Lago, förbundsordförande, HSB
Johan Öhnell, ordförande/styrelseledamot, Solkompaniet/Ekobanken
Petra Hallenbrant, kundchef, Telge Energi
Tomas Kåberger, moderator, professor i industriell energipolicy, Chalmers tekniska högskola

Hur kan Sverige inspirera världen till fossilfrihet?
Arrangör: Ekobanken, Camino
10:00 – 10:50
Regeringen har goda ambitioner med initiativet Fossilfritt Sverige men det krävs mer konkret innehåll och en stark koppling till Sveriges export. Sverige borde inte bara satsa på att bli ”världens första fossilfria välfärdsland” utan också världsledande exportör och inspiratör av hållbara lösningar.
Medverkande:
Mattias Goldmann, vd, Fores
Nina Ekelund, programdirektör, Hagainitiativet
Ingermar Tigergberg, tf chefredaktör, Camino
Kristina Yngwe, riksdagsledamot, Centerpartiet

Hur ska jordbruket uppfylla 2015 års klimat- och hållbarhetsmål?
Arrangör: Trialog Tankesmedja, Ekobanken, REALS
11:00 – 12:50
Livsmedelssektorn från jord till bord svarar globalt för ca 40% av klimatutsläppen. 2015 antogs nya globala klimat- och hållbarhetsmål vilket innebär en kraftigt höjd ambitionsnivå. Klarar jordbruket den omställning som krävs? Ambitioner och kunskap finns, men finns handlingsförmågan och strategin?
Medverkande:
Artur Granstedt, docent/tidigare professor, Lantbruksuniversitetet/AgriFood Research i Finland
Johanna Björklund, universitetslektor, forskar inom perenna odlingssytem och agroforestry, Örebro Universitet
Pontus Bornold, lantbrukare, Ekologiskt kretsloppsjordbruk
Kjell Sjelin, lantbrukare, Re-generativt agroforestry baserat jordbruk
Johan Ununger, vd, Saltå Kvarn
Anna Borgeryd, styrelseordförande, Polarbröd
Pär Granstedt, moderator, Trialog Tankesmedja
Emilia Rekestad, moderator, REALS/Permakultur i Sverige

Hur kan föreningar och kooperativ förmedla sin sociala nytta?
Arrangör: Ekobanken, Coompanion, Mikrofonden Väst
14:00 – 14:50
Social ekonomi får en alltmer betydande roll i samhället. För att kunna utveckla verksamheterna och växa behövs kunskap om, och tillgång till kapital. Hur kan föreningar och kooperativ förmedla sin sociala nytta på sätt som underlättar tillgången till privata och offentliga resurser?
Medverkande:
Eva Carlsson, Tillväxtverket
Bert-Ola Bergstrand, facilitator och medgrundare, Nordic Impact AB
Kristoffer Lüthi, vvd, Ekobanken
Jan Svensson, Mikrofonden Väst
Zandra Jönsson, CSR Västsverige
Ruth Bränvall, Impact Invest Scandinavia
Ulf Kyrling, Region Skåne

Ekocidlagstiftning inom FN – för ett skifte mot grön ekonomi
Arrangör: Ekobanken, End Ecocide Sverige
15:00 – 15:50
Intresset för en internationell lagstiftning om brott mot naturen, ecocide, växer globalt. En sådan lagstiftning, inom ramen för FN:s Romstadga, skulle innebära stora förändringar i investeringsflöden. Vilka dörrar stängs och vilka öppnas?
Medverkande:
Jonas Roupé, End Ecocide Sverige
Annette Ericsdotter Bettaieb, End Ecocide Sverige

En skola för bildning eller bara utbildning?
Arrangör: Ekobanken, Trialog Tankesmedja
16:00 – 18:00
Är det säkert att en centralt styrd prestationsskola är det bästa för Sveriges framtid, eller bör vi skapa utrymme för en kreativ mångfald och breda bildningsideal? Vi belyser frågan utifrån forskning, praktiskt pedagogisk arbete och utbildningspolitik.
Medverkande:
Ingrid Carlgren, professor emerita i pedagogik/tidigare rektor, Stockholms Universitet/Lärarhögskolan
Pär Granstedt, moderator, Trialog Tankesmedja
Håkan Wiklander, Idéburna skolors riksförbund
Inger Nordheden, Freinetföreningen
Inger Bjur, Montessoriförbundet
Britta Drakenberg, Waldorfskolefederationen
Caroline Bratt, Waldorflärarhögskolan samt utbildningspolitiker

Torsdag den 7 juli i sal D22, Uppsala Universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3

Ekocidlagstiftning inom FN – för ett skifte mot grön ekonomi
Arrangör: Ekobanken, End Ecocide Sverige
9:00 – 9:50
Intresset för en internationell lagstiftning om brott mot naturen, ecocide, växer globalt. En sådan lagstiftning, inom ramen för FN:s Romstadga, skulle innebära stora förändringar i investeringsflöden. Vilka dörrar stängs och vilka öppnas?
Medverkande:
Jonas Roupé, End Ecocide Sverige
Anna Borgeryd, Polarbröd

Hur kan vi underlätta finansiering för företag i tidiga skeden?
Arrangör: Ekobanken, Coompanion, Nyföretagarcentrum, IFS, Drivhuset
10:00 – 10:50
Företagare med utländsk bakgrund, unga, kvinnor, sociala företag och kooperativ har svårare att få finansiering för sitt företagande. Med fokus på vilka alternativa finansieringslösningar som finns och vilka som kan skalas upp.
Medverkande:
Eva Carlsson, Tillväxtverket
Jan Svensson, Coompanion Sverige
Harry Goldman, Nyföretagarcentrum Sverige
Anna-Carin Sandberg Jödahl, Drivhuset Sverige

Hur kan bankerna utvecklas i en mer hållbar riktning?
Arrangör: Ekobanken
11:00 – 11:50
Banker beslås ofta för att maximera den finansiella avkastningen på bekostnad av människor, miljö och etiska riktlinjer. Finns det någon möjlighet att driva en sund bankverksamhet?
Medverkande:
Kristoffer Lüthi, vvd, Ekobanken
Annika Laurén, vd, Ekobanken

Investera i solenergi – utan eget tak
Arrangör: Ekobanken, Oikocredit
13:00 – 13:50
Solel växer stort i Sverige, Europa och världen. Allt fler vill producera egen el och behovet av investeringar är stort. Hur kan jag som inte har ett eget tak vara med och producera solenergi? Oikocredit och Ekobanken tar dig med på en resa till Kenya där småsparare och institutionella investerare tillsammans finansierar solenergi i lokalsamhällen utan tillgång till elnätet. Tillsammans med Naturskyddsföreningen och Svenska kyrkan diskuterar vi sedan hur man ansvarsfullt kan använda sina pengar till bättre levnadsvillkor för både människor och miljö.
Medverkande:
Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen
Henrik Grape handläggare för hållbar utveckling Svenska kyrkan
Kristoffer Lüthi, vvd, Ekobanken
Cecilia Näsman, Oikocredit

Hur kan vi skapa en hållbar bankkultur?
Arrangör: Ekobanken
14:00 – 14:50
Vi möter den ena globala krisen efter den andra såsom klimatkris, flyktingkris och fattigdomskris. Samtidigt har vi en global finansiell industri som kommer allt längre från den reala ekonomin och som inte tar sin samhällsbyggande uppgift på allvar.
Medverkande:
Kristoffer Lüthi, vvd, Ekobanken
Annika Laurén, vd, Ekobanken

Bank och pengar ur ett feministiskt perspektiv
Arrangör: Ekobanken, Gröna Kvinnor
15:00-16:30
Feministisk ekonomi innebär alltid en social dimension. Vi vill diskutera vad en feministisk livshållning får för konsekvenser vid förvaltning av pengar, till exempel våra pensioner eller vårt sparande.
Medverkande:
Annika Laurén, vd, Ekobanken
Ewa Larsson, Gröna Kvinnor
Cecilia Näsman, Oikocredit

Program som PDF

Almedalsveckans officiella hemsida