26 okt 16-19 Seminarium: Från spekulationsekonomi till realekonomi

Välkomna till Ekobankens seminarium söndag 26 oktober 16 – 19

Plats: Konferensrummet, Ytterjärna Kulturhus 2014-10-26

 

16.00 Välkomsthälsning. Annika Laurén, VD Ekobanken

16.15 Jakob Mikkelsen, JAK Danmark, berättar om förslag till en penningpolitisk reform som utvecklats inom JAK Danmark.

16.50 Bensträckare

17.00 Pär Granstedt, Trialog Tankesmedja, tar upp olika förslag att främja hållbarhet inom det marknadsekonomiska systemet.

17.30 Paus

18.00 Gemensam diskussion ledd av Annika Laurén

19.00 Avslutning, Eva Stenius JAK Järna.

 

Seminariet anordnas i samverkan mellan Trialog Tankesmedja. Ekobanken och JAK

Ekobanken är med och ställer om Göteborg den 15 oktober

Lördagen den 15 oktober är det omställningskonferens i Göteborg. Inledningstalare är Naresh Giangrande en av grundarna till Transition Townsrörelsen som svept genom Storbrittanien, Europa och världen och bidragit till att inspirera och mobilisera människor till lokalt omställningsarbete. Därefter blir det seminarier inom tema energi, mat, existens och ekonomi, med fokus på frågan om hur vi kan ställa om Göteborg med omnejd. Hur kan Västra Götalandsregionen bli en mer resilient region, med högre grad av självförsörjning och som klarar kraftiga påfrestningar som ekonomisk kris, oljetopp, klimatförändringar och resursbrist?
På ekonomiseminariet deltar Birger Schlaug med perspektiv på tillväxt och utveckling. Fredrik Warberg från Tidsverkstaden presenterar en rapport från en hållbar framtid och Ingrid Westerfors från Ekobanken Väst pratar om hur våra pengar kan bidra till lokal omställning.

Läs mer på www.ettannatgoteborg.se

Nytt inloggningsutseende på Ekobankens internettjänst

inloggning
På inloggningssidan till Ekobankens internettjänst väljer du vilken inloggningsmetod du önskar använda.

Möjligheten att välja företag eller privat har tagits bort. När du loggat in ser du ditt personliga engagemang i banken. Dina fullmakter når du under fliken fullmakter.
fullmakter
Tänk på att din fullmakt är personlig och kan inte överlåtas. Kontakta oss för att lägga till ytterligare fullmakter eller ta bort en befintlig.

Ekobankens delårsrapport per den 30 juni 2014

Ekobankens delårsrapport per den 30 juni 2014 visar på en ökad balansomslutning under det första halvåret med 51 mkr till 676 mkr. Under det första halvåret har bland annat banken infört en hållbarhetsrabatt på räntan för bolån till hus och lägenheter som är märkta med Svanen eller Miljöbyggnad silver/guld samt haft ett omfattande arbete med att anpassa bankens rapportering till det nya Basel III-reglerna (CRR/CRD IV).

Läs hela delårsrapporten här

Välkommen till ny regionrepresentant i Väst

Ingrid Westerfors, som många av Ekobankens kunder i Västsverige känner, kommer att vara föräldraledig en tid framöver. Under tiden kommer vår nya kollega Jan Svensson, Janne, allt mer ta över kontakter och möten med kunder i Västsverige. Janne jobbar deltid för Ekobanken, samt som verksamhetsansvarig för Mikrofonden Väst och som rådgivare/affärsutvecklare på Coompanion. Janne är civilekonom i grunden och är född och uppvuxen på ett jordbruk i Halland. Han har ett särskilt intresse för social ekonomi och kooperativ samt social hållbarhet. Janne har också ett engagemang i kultursektorn (vice ordförande i Danscentrum Väst). Janne håller till på Coompanion, Packhusplatsen 2 i Göteborg och det innebär att Ekobankens kontor i Ekocentrums lokaler stängs tillsvidare. Du når Janne på 031-82 50 50 eller jan.svensson@ekobanken.se