Samarbete med Pleo för en smart betalkortslösning

Nu kan du som företags- och föreningskund i Ekobanken ansluta dig till Pleos smarta betalkort och få en smidig hantering av företagskort och utlägg.

Du får:

  • Enkel kvittohantering
  • Pre-paid lösning med maxbelopp på varje kort
  • Minimerar antalet personliga utlägg för era medarbetare
  • Se vem som köper vad till företaget

Som företags- och föreningskund i Ekobanken betalar du bara 89 kr per användare/månad (ord.pris 120 kr per användare/månad) för PleoPro.

Du är välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om tjänsten och ansöka om ett Pleokort.

Om Pleo
Pleo hanterar utgifter åt nytänkande företag. Deras smarta företagskort hjälper tusentals verksamheter i hela Europa. Läs mer.

Pleo

 

 

Kallelse till extra årsstämma

Den 6 maj skickades kallelsen till Ekobankens extra stämman ut. Stämman hålls den 21 maj kl. 11 för ett andra beslut om att ändra stadgarna.

Den fråga som ska tas upp för ett andra beslut är de nya stadgarna som antogs första gången på ordinarie stämma den 23 april.

Lagen om medlemsbanker har upphört att gälla förutom för befintliga Medlemsbanker som har ett år på sig att ändra sina stadgar. Framgent lyder Ekobanken under lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar (med de undantag som motiveras av bankrörelsen) och därför måste Ekobankens stadgar ändras. Befintliga stadgar samt förslaget till nya stadgar finns att läsa här.

Fairtrade challenge och debattartikel

Linkedin_banner_646X220

Det offentliga måste köpa in rättvist – ”Åtta av tio svenskar tycker att myndigheter ska ställa hållbarhetskrav vid inköp från länder med utbredd fattigdom för att inte påverka mänskliga rättigheter negativt, visar en dagsfärsk Kantar Sifo-undersökning. Det är en viktig signal till politiker i en tid när fattigdom ökar i världen. Sveriges åtaganden vad gäller mänskliga rättigheter och FN:s globala mål behöver omsättas i en hållbar offentlig upphandling.” Det skriver vi tillsammans med 16 andra organisationer inför årets Fairtrade Challenge.

Läs hela debattartikeln

Du behövs och kan själv bidra till en hållbar handel:
1. Delta i årets chokladbollsutmaning för barns rätt att gå i skolan: www.fairtradechallenge.se
2. Hjälp din kommun eller din region att göra hållbara inköp och bli en Fairtrade City eller Fairtrade Region (om den ännu inte är det) genom att lägga ett medborgarförslag.

Läs mer här:
för kommuner
för regioner

Ekobanken redovisar företagslånekunders klimatpåverkan

För fösta gången kan Ekobanken redovisa sina företagslånekunders klimatpåverkan. Ekobanken har i april 2019, precis som många andra medlemsbanker i Global Alliance for Banking on Values (GABV), ställt sig bakom och undertecknat ”Climate Change Commitment”(CCC). I detta åtagande har bankerna ställt sig bakom att mäta och redovisa klimatpåverkan i sin utlåning och i sina investeringar.

Läs mer om Climate Change Commitment och hur Ekobanken arbetar med detta.

Ekobankens årsredovisning 2020

Ekobankens årsredovisning 2020

Ekobankens årsredovisning 2020

 

Nu är Ekobankens årsredovisning för 2020 publicerad. I årsredovisningen finns sedvanlig information om bankens resultat, ställning och utveckling samt kommentar på hur coronapandemin påverkat banken. Som vi tidigare har kommunicerat har vi en fortsatt tät dialog med våra kunder och vi gör vad vi kan för att stötta dem utifrån varje kunds specifika behov. I årsredovisningen kan du även bl.a. se listan på alla våra företagslånekunder, hållbarhetsinformation, information om projektet Climate Change Commitment och exempel på hur och var vi har engagerat oss och vilka frågor i övrigt vi har arbetat med.

Läs mer

Årsredovisning 2020

 

Nytt poddavsnitt med Feminvest

Nu har ett nytt avsnitt av Feminvests podd släppts. I detta avsnitt samtalar Michaela Berglund och vår vd Maria Flock Åhlander om Ekobanken och vårt arbete för ett ekologiskt, socialt och kulturellt hållbart samhälle.

Feminvest är idag Sveriges största nätverk för kvinnliga entreprenörer och investerare med närmare 25.000 medlemmar. Företagets ambition är att aktivt jobba för ett mer jämställt ägande och samhälle.

Lyssna på hela avsnittet via Spotify eller här: