Hälsning från Ekobankens vd

Ett ovanligt första halvår 2020 har nu passerat. En pandemi har förändrat och påverkat människor över hela världen och våra tankar är hos alla som drabbats. Jag ser mig omkring och ser även fantastiska bedrifter, medmänsklighet, solidaritet, kämpaglöd men också en hård och orättvis värld med krig, rasism, miljöförstöring, klimatpåverkan. Det blir nu ännu viktigare att höja rösten för att tala om att vi är många som vill att omställningen till en mycket mer hållbar värld ska bli verklig och att takten behöver öka. En hållbar värld för människan och planeten. Men det räcker inte att bara höja rösten utan vi behöver ta både individuella och kollektiva beslut för att det ska bli en förändring.

Ekobanken vill visa på vad dina pengar kan ”göra” när dem är på banken. Vi tror på transparens för att ändra det finansiella systemet i en hållbar riktning. Vi anser att pengar ska vara verktyg för att skapa förändring och möjligheter.

I denna pandemi som fortfarande pågår har banken en fortsatt tät dialog med våra kunder och vi gör vad vi kan för att stötta dem utifrån varje kunds specifika behov. Medarbetarna i banken har kämpat för att få allt att fungera som vanligt trots en omvärld som varit allt annat än vanlig. Samtidigt fortsätter arbetet med att fortsätta utveckla banken.

Jag vill tipsa om att vi i år i stället för att ställa in våra seminarier som vi brukar ha i Almedalen ställde om och hade Virtuella Almedalen i samarrangemang med SVN (Social Venture Network). Efter sommaren kan ni se våra seminarier i efterhand.

Det är fint att se vad vi kan åstadkomma tillsammans! Stort tack.

Önskar en fin sommar och ta hand om er!

Hälsningar

Maria Flock Åhlander, vd Ekobanken.

 


maria juli_2

Välkommen till Virtuella Almedalen

virtuella-almedalen

Tillsammans med Social Venture Network (SVN) genomför vi våra seminarier som skulle ha ägt rum under Almedalsveckan i digital form. Som vanligt är det första veckan i juli som gäller. Från måndag 29 juni till torsdag 1 juli får du möjlighet att delta och vi hoppas att du hittar flera intressanta och inspirerande webinarier att närvara på.

Fyra seminarier om dagen och mingel med Almedalsdrinken

• Vecka 27, måndag 29 juni – onsdag 1 juli.

• Varje förmiddag med start kl 8.30 och avslut ca 13.00

• Webinarierna är 40 minuter långa. Sedan följer 15 minuters Zoom-mingel som avslutas fem minuter innan nästa webinarium.

• Varje dag inleds med en aktuell rapport direkt från Gotland förmedlad av Almedalsveckans projektkontor.

• Vi avslutar varje dag med en summering samt att vi tillsammans mixar och avnjuter en alkoholfri Almedalsdrink som en av SVN:s samarbetspartners presenterar.

Läs mer om webinarierna och anmäl dig här.

Kundkännedom

Vi behöver ställa frågor till dig

För att skydda både dig och oss från att utnyttjas i penningtvättsyfte är vi enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och Finansinspektionens tillhörande föreskrifter skyldiga att ha dokumenterad kännedom om dig som kund. Vi behöver även veta din skatterättsliga hemvist, alltså det land där du betalar skatt och deklarerar din inkomst.

När du gör bankaffärer

När vi möter dig som kund, till exempel på internetbanken eller i personliga samtal, ställer vi ibland frågor om dina bankaffärer eller din skatterättsliga hemvist. Du kan också ha fått ett brev hem till dig där vi ber dig skicka in nya uppgifter. Detta gör vi för att vi är skyldiga att ha god kunskap och kännedom om våra kunder för att inte banken ska utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. De uppgifter som du lämnar behandlas helt konfidentiellt och omfattas av banksekretessen och allmänna dataskyddsförordningen.

Vad händer om vi inte får in dina uppgifter

En förutsättning för att du ska kunna använda våra tjänster även i fortsättningen är att vi har rätt uppgifter om dig och en säkerställd identitet. Om vi inte har detta kan vi i värsta fall tvingas begränsa dina möjligheter att använda våra produkter och tjänster.

Har du frågor

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss

Mer information

Läs mer på Skatteverket och Svenska bankföreningen 

Ekobankens föreningsstämma hålls digitalt

årsmöte

I dagarna landar kallelsen till årets föreningsstämma hos bankens medlemmar. Med anledning av Corona-viruset (COVID-19) och myndigheternas rekommendationer har Ekobankens styrelse beslutat att årets föreningsstämma den 24 april ska hållas digitalt. Det planerade öppna seminariet och minimässan kommer att skjutas på till ett senare tillfälle.

Du som är kallad till föreningsstämman och väljer att anmäla dig kommer att få instruktioner via e-post om hur du ansluter dig till mötet.

Läs mer: