Vi släcker för klimatet

header-eh-2019-1024x380

Vet du vad dina sparpengar går till? Vet du hur dina sparpengar förvaltas? Har du dina sparpengar hos oss vet du det. Men faktum är att hundratals miljarder av sparpengar och pensionssparande investeras i bolag som utvinner kol, olja och gas och det är långt ifrån hållbart. Att vi alla är beroende av jorden vi lever på kan vi vara överens om och om alla levde som vi i Sverige skulle det behövas fyra jordklot för att få resurserna att räcka till.  Vi är stolta över att vi var den första svenska banken som undertecknade Paris Pladge 2015 och lovade därmed att inte finansiera kolbrytning eller kolkraft.

Nu på lördag den 30 mars kl. 20:30-21:30 släcker vi för klimatet under Earth Hour. Och vi uppmanar dig att göra detsamma. Vill du utmana vänner, familj eller kollegor finns det bra material och information här.

 

 

Ekobankens stämma och seminarium 2019

icon

 

Den 12 april är det dags för Ekobankens ordinarie stämma i Kulturhuset i Ytterjärna. Innan stämman bjuder vi in till ett öppet seminarium med temat ”Hållbar livsstil”. I år arrangerar vi också en minimässa innan och under seminariet med samma tema. Välkomna!

Seminarium och minimässa om hållbar livsstil

Vi bjuder på en förmiddag full med inspiration kring hållbar livsstil med fokus på att bygga, bo och äta hållbart. Transportera sig hållbart. Hållbar energi. Och förstås ett hållbart kapital. Under förmiddagen lär vi oss också mer om inre hållbarheten och vad det betyder. Kom och lyssna på flera av våra kunder och hör hur de arbetar för ett hållbart liv. Du behöver inte anmäla dig till seminariet men antalet platser är begränsat.

Innan och under seminariet pågår också en minimässa i Kulturhusets foajé på temat Hållbar livsstil.

När: 12 april kl. 9-12 (minimässan pågår mellan kl. 9-13)
Var: Kulturhuset i Ytterjärna
Ekobankens stämma äger rum på eftermiddagen samma dag.
Med reservation för ändringar.

Ekobankens årsstämma

Årets stämma hålls i Kulturhuset i Ytterjärna fredagen den 12 april kl. 13 – ca 15. Under stämman kommer bokslutet att fastställas och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor och diskutera det. Årsmötesärenden kommer enligt stadgarna att behandlas, inklusive styrelsens ansvarsfrihet, val av ledamöter till fullmäktige och revisorer samt ersättningar till dessa.

Material:

Fullständig dagordning 2019
Valberedningens rapport 2019
Års- och hållbarhetsredovisning för 2018 

Anmälan privatperson

Anmäl dig till stämman senast 7 april till anmalan@ekobanken.se
Du kan också posta anmälan till Ekobanken, Frisvar, 153 20 Järna, eller ringa 08-551 714 70. Du kan också anmäla dig genom säkert meddelande i internetbanken. Följande uppgifter ska framgå av anmälan:
– Namn och personnummer samt om du önskar delta i lunchen

Fullmakt

Om du vill lämna fullmakt för annan, behövs ovanstående uppgifter för den personen och dessutom din underskrift och personnummer. Du kan posta fullmakten eller scanna in och e-posta den eller bifoga den till ett säkert meddelande i internetbanken.

Anmälan företag

Anmälan per post skickas till Ekobanken, Frisvar, 15320 Järna. Ni kan också scanna in en underskriven anmälan och e-posta till anmalan@ekobanken.se alternativt bifoga den i ett säkert meddelande i internetbanken. Följande uppgifter ska framgå av anmälan:

– Namn och personnummer för den som representerar er verksamhet på stämman.
– Om er representant önskar delta i lunchen
– Datum och underskrift av firmatecknare

Tidsplan för hela dagen (ungefärliga tider):

8:30-9:00 Kaffe finns att köpa för den som vill i Kulturhusets restaurang
9:00 -10:30 Några av våra kunder ger sin synvinkel på hållbarhet
ca 10:30-11:00 Paus och mingel. Minimässan pågår i entrén.
11:00-12:00 Inre hållbarhet och sammanfattning av förmiddagen
12:00-13:00 Minimässan pågår i entrén och lunch erbjuds till dem som har anmält sig till stämman
13:00-15:00 (ca) Ekobankens årsstämma

Med reservation för ändringar.

Beskrivning till Kulturhuset i Ytterjärna

Stor internationell konferens med värderingsdrivna banker

gabv summit

Just nu pågår Global Alliance for Banking on Values Summit i Vancouver, Kanada. Global Alliance for Banking on Values (GABV) är ett internationellt nätverk där Ekobanken är medlemmar. Det består av 54 banker och partners som alla arbetar för att skapa en positiv förändring i banksektorn.

Global Alliance for Banking on Values Summit

Nu pågår Global Alliance for Banking on Values Summit. För att fira sitt 10-årsjubileum genomför GABV för första gången en öppen konferens som samlar både bankledare och andra som är intresserade av att diskutera och mötas kring – ”Redefining Banking for a Radically Different Future” – hur kan banker och finansinstitut ta itu med sociala, miljömässiga och ekonomiska utmaningar?

Syftet med konferensen är att:

  • Utforska hur värderingsbaserade banker kan hantera sociala, miljömässiga och ekonomiska utmaningar.
  • Utforska hur man skapar ett ansvarsfullt och öppet banksystem som kan vara med och stötta de stora utmaningar vi har framför oss.
  • Skapa en diskussion och inspirerande utbyte av genomförbara idéer.

Eftersom konferensen är i Kanada och kräver en lång flygresa avstår vi från att delta, men vi kommer ändå kunna ta del av innehållet och diskussionerna tack vare vårt medlemskap i nätverket.

Läs mer om konferensen och GABV

Ekobanken i topp enligt Fair Finance Guide

ffg

 

Ekobanken tillhör ett nätverk av värderingsdrivna banker, GABV (Global Alliance for Banking on Values). Flera banker ur nätverket ligger i topp i Fair Finance Guides granskning i respektive länder och det visar att det är möjligt för de finansiella företagen att aktivt stödja en hållbar utveckling.

Om Fair Finance Guide

Fair Finance Guide har funnits sedan 2009 och är ett internationellt initiativ som granskar Sveriges sju största banker och två av de mindre bankerna som valt att prioritera hållbarhet i sin verksamhet. Initiativet finansieras med stöd från Sida.

Läs hela undersökningen från Fair Finance Guide.

Bli kund i Ekobanken 

 

Ekobankens program i Almedalen 2018

almedalen

Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder vi ett digert program den 3-4 juli. Syftet är att belysa aktuella frågor inom hållbarhetsområdet och att visa på goda exempel.

Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland,
Adress: Cramérgatan 3, sal B 22

Tisdag 3 juli

8-8.50 Kan cirkulär ekonomi bygga ett hållbart samhälle med plats för alla?

Vad är egentligen cirkulär ekonomi? Varför är cirkulär ekonomi viktigt för Globala Målen? Är cirkulär ekonomi bara något för industrin? Behöver det nya sättet att tänka kompletteras för att ha positiv betydelse även för föreningar, privatpersoner eller banker? Behövs det nya finansieringslösningar?
Arrangörer: Ekobanken, Social Venture Network

9-9.50 Snyggt och energismart – hur blir solceller en självklarhet på våra byggnader?

Om nya byggnader ska göra så stor klimatnytta som möjligt behöver byggnaden ta hänsyn till solcellerna. När vi vill ha solceller på kulturmärkta byggnader är det solcellerna som ska anpassas. Seminariet visar hur fastighetsbolag, solelbolag och arkitekter skapar både snygga tak och ökar solelen.
Arrangörer: Solkompaniet, Ekobanken

10-11.50 – Lek, konstnärligt skapande, digitalisering och lärande -finns det bara en väg?

Vi utgår ifrån den aktuella debatten om hur lärandet påverkas av faktorer som lek, konstnärligt skapande eller digitalisering. Med introduktion från forskningen och från Idéburna Skolors riksförb för vi ett samtal med pedagogiska alternativ som Freinet, Waldorf och Montessori, forskning och politik
Arrangörer: Trialog Tankesmedja, Ekobanken

12-12.50 Hur kan vi finansiera och bygga för hållbar gemenskap?

Vi står inför stora utmaningar när det gäller bostadsbyggande i termer av långsiktighet och hållbarhet. Hur kan vi skapa strukturer för att människor ska kunna samlas i byggemenskaper och komma fram till hållbara lösningar på sitt framtida boende? Hur ska idéerna kunna finansieras?
Arrangörer: Coompanion, Föreningen för byggemenskaper, Ekobanken

13-13.50 Släpp solelen fri – om hur vi kan använda våra tak optimalt

Solelen växer med över 50 procent per år i Sverige. Allt fler stora fastighetsägare använder taken för att minska byggnadernas miljöbelastning och förbättra driftnettot. Finns allt på plats för att solelen ska kunna stå för 10 procent av Sveriges elbehov 2030?
Arrangörer: Solelkommissionen, Ekobanken

14–14.50 Hur kan kooperation, ideell- och offentlig sektor stärka den sociala ekonomin?

Olika former av socialt entreprenörskap och företagande får en alltmer betydande roll i samhällsutvecklingen. För att kunna utveckla verksamheterna och få dem att växa behövs tillgång till kapital. Vi diskuterar olika sätt att investera i idéburna verksamheter, kooperativ, stiftelser och föreningar.
Arrangörer: Coompanion, Mikrofonden Väst, Forum – idéburna organisationer med social inriktning, Hela Sverige ska leva, Mikrofonden Sverige, Ekobanken

15-16.50 Hur kan jordbruket bidra till att rädda Östersjön?

Vi utgår ifrån Världsnaturfondens rapport om miljösituationen i Östersjön och jordbrukets betydelse. Vi tar också upp alternativ för en hållbar livsmedelsproduktion, ekologiskt kretsloppsjordbruk och permakultur. Vi avslutar med ett samtal med företrädare för näringen, forskningen och politiken.
Arrangörer: Trialog Tankesmedja, Ekobanken

Onsdag 4 juli

9-9.50 Hur kan bankerna utvecklas i en mer hållbar riktning?

Banker beslås ofta för att maximera den finansiella avkastningen på bekostnad av människor, miljö och etiska riktlinjer. Finns det någon möjlighet att driva en sund bankverksamhet?
Arrangör: Ekobanken

10–10.50 är utmattningsepidemin ett klimathot?

Hur kan samhället och arbetsplatsen stötta engagemang, och hur kan de som brinner lite extra mycket skydda sig från att brinna upp? Hur ska vi kunna lösa klimat- och hållbarhetsutmaningarna om vi inte klarar av att ta hand om människorna?
Arrangörer: Camino, Ekobanken

11-11.50 Hur sprids berättelsen om Sverige som klimatföredöme?

Enligt många bedömare har Sverige oproportionerligt stort inflytande internationellt inflytande i klimatfrågan. Hur bör Sverige nyttja detta? Bör Sverige visa kaxighet och riskera att bli angripna för sina egna klimatfläckar, för att väcka liv i den globala klimatdebatten?
Arrangörer: Camino, Ekobanken

13 – 13.50 Hur integrerade och småskaliga energisystem kan bidra till lokal samhällsutveckling

Lokalsamhällen i Sverige är idag fortfarande starkt beroende av fossila bränslen och storskaligt och avlägset producerad energi – resulterande i stora koldioxidutsläpp, höga överföringsförluster och låg resiliens.
Arrangörer: Ekobanken

14-14.50 Hur arbetar den värdedrivna bank- och finanssektorn för att uppnå de globala målen?

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling är ett tydligt ramverk för den globala samhällsutvecklingen. Hur kan vi med stöd i de globala målen bedriva en hållbar bankverksamhet som gör att finanssektorn blir en del i utvecklingen? Hur kan vi investera och spara för en hållbar utveckling?
Arrangörer: Oikocredit, Ekobanken