Mikrofondens podd, del två

I det andra avsnittet av Mikrofonden s podd intervjuas vår vd Maria Flock Åhlander om hur vi samarbetar med Mikrofonden för att kunna finansiera social ekonomi och sociala innovationer.

Ekobanken är en av grundarna av Mikrofonden som har till syfte att hjälpa företag inom social ekonomi och lokal utveckling med att ställa ut garantier för banklån, där egna säkerheter saknas.

Lyssna på Mikrofondens podd

Trevlig lyssning!

Delårsrapport 2020

omslag delårsrapport

Ekobankens delårsrapport 2020

Ett ovanligt första halvår har nu passerat. En pandemi har förändrat och påverkat människor över hela världen och våra tankar är hos alla som drabbats.

Ekobankens delårsrapport för första halvåret 2020 är klar och visar på fortsatt positiv utveckling. Resultatet före skatt uppgår till 1,5 mkr. Resultatet före reservering för eventuella kreditförluster uppgår till 2 mkr. Banken har fortsatt inga konstaterade kreditförluster. Ut- och inlåningen ser bra ut och utvecklas enligt plan för första halvåret. Balansomslutningen ökade med ca 10 %. Det har inte inkommit några klagomål kring negative påverkan på mänskliga rättigheter. I denna pandemi som fortfarande pågår har banken en fortsatt tät dialog med sina kunder och vi gör vad vi kan för att stötta dem utifrån varje kunds specifika behov. Medarbetarna i banken har kämpat för att få allt att fungera som vanligt trots en omvärld som varit allt annat än vanlig. Samtidigt pågår arbetet med att fortsätta utveckla banken.

Vi anser att transparens behövs för att ändra det finansiella systemet i en hållbar riktning. Ekobankens idé är att ställa kapital till förfogande för den ekologiska, sociala och kulturella omställning som samhället behöver. Ekobanken är den enda bank i Sverige där kunderna får reda på vad pengarna i banken används till och banken lånar bara ut till företag och organisationer som tar hänsyn till människan och planeten. Det är viktigt att fortsätta höja rösten för att tala om att vi är många som vill att omställningen till en mycket mer hållbar värld ska bli verklig och att takten behöver öka. En hållbar värld för människan och planeten. Men det räcker inte att bara höja rösten utan vi behöver ta både individuella och kollektiva beslut för att det ska bli en förändring.

Läs hela delårsrapporten

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta: Maria Fock Åhlander, vd Ekobanken eller Karin Runge, kommunikationsansvarig

Webinarium – konsten att hålla flera tankar i huvudet samtidigt

bild hemsidan_ver2

Runt om oss är världen i förändring och kris. Det pågår här och nu och berör oss alla. Vi kan inte lösa kriserna var för sig utan allt är beroende av varandra. Då är det viktigt att kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt.

Delta och lyssna på några av våra främsta inom sitt respektive område: Pella Thiel – nätverket Naturens Rättigheter, Parul Sharma – människorättsjurist med fokus på hållbarhetsfrågor, Sara Jervfors – projekt Matlust och Diet for a green planet samt Maria Flock Åhlander – vd på Ekobanken.

Anmälan

Om talarna

Maria Flock Åhlander

Maria är sedan januari 2020 Ekobankens nya vd och hon är också bankens hållbarhetschef. Maria har varit på banken sedan 2007, har gedigen erfarenhet av hållbarhetsfrågor och brinner för att påverka finansbranschen i en mer hållbar riktning.

Sara Jervfors

Sara är kostchef i Södertälje och Gnesta kommun och projektchef för Matlust. ”Diet for a green planet” är kommunens koncept för måltider och tillämpas inom alla verksamheter under kostenheten. Det är också grunden för Matlusts arbete. Konceptet innehåller riktlinjer för god och näringsriktig mat, användandet av fler ekologiska och vegetabiliska råvaror i säsong och ett minskat matsvinn. Det kan tillämpas var som helst på jorden men ger olika mat på tallriken beroende av plats och årstid.

Parul Sharma

Parul Sharma är människorättsjurist med fokus på hållbarhetsfrågor. År 2017 rankades hon av Veckans Affärer som näringslivets mäktigaste kvinna inom kategorin ”Samhällsförändrare”, och 2018 som den mäktigaste inom biståndsdebatten i Sverige av magasinet Omvärlden. 2019 fick hon Giraffpriset av Social Venture Network, ett pris sponsrats av Ekobanken och We Effect. Sedan december 2019 arbetar Parul på people´s Vigilance Committee on Human Rights, en organisation som arbetar med barnrätt, kvinnorätt och miljöfrågor, med fokus på klimaträttvisa. Hon är även VD för The Academy for Human Rights for Business där hon leder rådgivning och utbildningar inom hållbar utveckling för företag och myndigheter

Pella Thiel

Pella Thiel är ekolog och koordinator i nätverket för Naturens rättigheter samt ordförande i End Ecocide Sverige som arbetar för en internationell lagstiftning mot storskalig miljöförstöring. Hon är även sakkunnig inom UN Harmony with Nature och Global Alliance for the Rights of Nature. År 2019 tilldelades hon WWFs pris som årets miljöhjälte.

Vad är en mikrofond?

Quicab-på-Volvo-Ocean-Race

Mikrofonden Väst hjälpte Addvelo finansiera cykeltaxin Quicab.

 

Mikrofonden har blivit med podd! Ekobanken är en av grundarna av Mikrofonden och nu kan du lyssna till det första avsnittet av deras podd. Vill du veta mer om vad Mikrofonden är och hur den kan vara ett stöd för innovation och social utveckling så ska du lyssna. I första avsnittet pratar man om vad Mikrofonden Sverige är, varför den finns och vilka behov den ska fylla.

I detta avsnitt gästas podden av Ylva Lundkvist Fridh som är vd för Mikrofonden Sverige och som har lång erfarenhet av lokal utveckling och Jan Svensson som är ordförande i Mikrofonden Sverige och verksamhetsledare för Mikrofonden Väst. Samtalet leds av Kristoffer Lüthi som är Ekobankens styrelseordförande.

Lyssna på första avsnittet 

Hälsning från Ekobankens vd

Ett ovanligt första halvår 2020 har nu passerat. En pandemi har förändrat och påverkat människor över hela världen och våra tankar är hos alla som drabbats. Jag ser mig omkring och ser även fantastiska bedrifter, medmänsklighet, solidaritet, kämpaglöd men också en hård och orättvis värld med krig, rasism, miljöförstöring, klimatpåverkan. Det blir nu ännu viktigare att höja rösten för att tala om att vi är många som vill att omställningen till en mycket mer hållbar värld ska bli verklig och att takten behöver öka. En hållbar värld för människan och planeten. Men det räcker inte att bara höja rösten utan vi behöver ta både individuella och kollektiva beslut för att det ska bli en förändring.

Ekobanken vill visa på vad dina pengar kan ”göra” när dem är på banken. Vi tror på transparens för att ändra det finansiella systemet i en hållbar riktning. Vi anser att pengar ska vara verktyg för att skapa förändring och möjligheter.

I denna pandemi som fortfarande pågår har banken en fortsatt tät dialog med våra kunder och vi gör vad vi kan för att stötta dem utifrån varje kunds specifika behov. Medarbetarna i banken har kämpat för att få allt att fungera som vanligt trots en omvärld som varit allt annat än vanlig. Samtidigt fortsätter arbetet med att fortsätta utveckla banken.

Jag vill tipsa om att vi i år i stället för att ställa in våra seminarier som vi brukar ha i Almedalen ställde om och hade Virtuella Almedalen i samarrangemang med SVN (Social Venture Network). Efter sommaren kan ni se våra seminarier i efterhand.

Det är fint att se vad vi kan åstadkomma tillsammans! Stort tack.

Önskar en fin sommar och ta hand om er!

Hälsningar

Maria Flock Åhlander, vd Ekobanken.

 


maria juli_2

Välkommen till Virtuella Almedalen

virtuella-almedalen

Tillsammans med Social Venture Network (SVN) genomför vi våra seminarier som skulle ha ägt rum under Almedalsveckan i digital form. Som vanligt är det första veckan i juli som gäller. Från måndag 29 juni till torsdag 1 juli får du möjlighet att delta och vi hoppas att du hittar flera intressanta och inspirerande webinarier att närvara på.

Fyra seminarier om dagen och mingel med Almedalsdrinken

• Vecka 27, måndag 29 juni – onsdag 1 juli.

• Varje förmiddag med start kl 8.30 och avslut ca 13.00

• Webinarierna är 40 minuter långa. Sedan följer 15 minuters Zoom-mingel som avslutas fem minuter innan nästa webinarium.

• Varje dag inleds med en aktuell rapport direkt från Gotland förmedlad av Almedalsveckans projektkontor.

• Vi avslutar varje dag med en summering samt att vi tillsammans mixar och avnjuter en alkoholfri Almedalsdrink som en av SVN:s samarbetspartners presenterar.

Läs mer om webinarierna och anmäl dig här.

Kundkännedom

Vi behöver ställa frågor till dig

För att skydda både dig och oss från att utnyttjas i penningtvättsyfte är vi enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och Finansinspektionens tillhörande föreskrifter skyldiga att ha dokumenterad kännedom om dig som kund. Vi behöver även veta din skatterättsliga hemvist, alltså det land där du betalar skatt och deklarerar din inkomst.

När du gör bankaffärer

När vi möter dig som kund, till exempel på internetbanken eller i personliga samtal, ställer vi ibland frågor om dina bankaffärer eller din skatterättsliga hemvist. Du kan också ha fått ett brev hem till dig där vi ber dig skicka in nya uppgifter. Detta gör vi för att vi är skyldiga att ha god kunskap och kännedom om våra kunder för att inte banken ska utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. De uppgifter som du lämnar behandlas helt konfidentiellt och omfattas av banksekretessen och allmänna dataskyddsförordningen.

Vad händer om vi inte får in dina uppgifter

En förutsättning för att du ska kunna använda våra tjänster även i fortsättningen är att vi har rätt uppgifter om dig och en säkerställd identitet. Om vi inte har detta kan vi i värsta fall tvingas begränsa dina möjligheter att använda våra produkter och tjänster.

Har du frågor

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss

Mer information

Läs mer på Skatteverket och Svenska bankföreningen