Information till för dig som företagare, med anledning av Covid 19 (Coronaviruset)

Regeringen och statliga myndigheter har vidtagit ett antal åtgärder för att hjälpa företagare som drabbats:

Korttidspermittering införs

Det här förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften och samtidigt får den anställde ut över 90 procent av lönen. Har du anställda och ditt företag är ekonomiskt pressat kan du få ekonomiskt stöd och detta stöd kallas korttidspermittering. Förslaget om korttidspermittering träder i kraft den 7 april 2020 och tillämpas retroaktivt från 16 mars 2020.

Läs mer på regeringen.se 

Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader

Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj 2020. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Karensdagen tas tillfälligt bort. Åtgärden innebär att den anställde ansöker om ersättning retroaktivt för den första sjukdagen hos Försäkringskassan. Du som arbetsgivare gör karensavdrag som vanligt.

Likviditetsförstärkning via skattekontot

Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.

Ansök hos Skatteverket (länk)

Regeringens garantiprogram för små och medelstora företag

Onsdag den 25 mars kom ett stödpaket från Regeringen riktat till Sveriges små- och medelstora företag som är drabbade av effekterna av coronaviruset. Bland åtgärderna finns ett garantiprogram på 100 miljarder kronor, en så kallad statlig låneakut.

Garantiprogrammet gäller för nya lån och krediter, och villkoren kommer inom de närmaste dagarna utformas av Riksgälden. För Ekobanken betyder det att vi i nuläget avvaktar mer information samtidigt som vi ser över hur vi på bästa sätt kan stötta våra kunder. Vi avvaktar mer information om garantiprogrammet och hur villkoren är utformade när Riksdagen har tagit beslut.

Läs mer  på regeringen.se

Här hittar du mer information från regering och myndigheter med anledning av coronautbrottet:

Regeringen.se
Krisinformation.se
Verksamt.se
Skatteverket.se

Det räntefria lånepaket som Riksbanken gått ut med riktar sig till de penningpolitiska motparterna och gäller således inte Ekobanken

Kom i kontakt med Ekobanken

Med anledning av Corona-viruset (COVID-19) ser vi till att bedriva verksamheten så att smittspridning undviks. Det innebär att vi begränsar våra fysiska kundmöten och möten genomförs istället via telefon eller digitalt. Förutom via telefon nås vi som vanligt via säkra meddelanden i internetbanken och mobilbanken. Vi har nära kontakt med de kunder som behöver stöd.

Ekobanken följer utvecklingen och de nya direktiv som kan komma.

Fortsatt stabil utveckling för Ekobanken


Det gångna året har varit ett år med en stabil och positiv utveckling av banken. 2019 års resultat uppgår till 2,8 mkr, nettoutlåningen ökade med 4 %, inlåningen med 13 % och medlemsinsatserna med drygt 5 mkr. Styrelsen har satt en ny kurs på tillkommande andelar så att de ökade med 2 % till 1306 kr/1000 kr.

Under året valdes Kristoffer Lüthi till arbetande styrelseordförande efter bankens stämma i april. Efter 21 år som bankens vd slutade Annika Laurén i samband med årsskiftet. Ny vd sedan 1 januari är Maria Flock Åhlander som arbetat i olika roller i banken sedan 2007. Den här organisationsförändringen gör att Ekobanken fortsätter att utveckla och befästa sin position som det självklara valet för människor som vill att deras pengar ska användas så att samhället blir mer ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbart.

Föreningsstämma

Årets stämma kommer att hållas på Kulturhuset i Ytterjärna fredag den 24 april. På förmiddagen bjuder vi in till minimässa och ett öppet seminarium. På eftermiddagen genomförs bankens årsstämma. Reservera datumet i kalendern och håll utkik efter seminariets tema på vår hemsida. Varmt välkomna!

Återlansering: stödkonto med Vi-skogen

vi-skogen

Foto: Vi-skogen

Nu återlanserar vi Vi-skogens stödkonto. Det innebär att Ekobanken ger Vi-skogen ett ekonomiskt stöd istället för att du som kund får ränta på ditt sparkonto. Summan vi ger till Vi-skogen baseras på kundernas totala sparande i stödkontot. Sedan använder Vi-skogen pengarna för att stötta fattiga småbrukande bönder i östra Afrika. Syftet är att bl.a. genom trädplantering bidra till ekologisk balans och till bättre och tryggare försörjning.

För att uppfylla detta ändamål får bönderna ekonomiskt stöd och hjälp med plantering av träd med metoden ”Agroforestry”. Genom att odla träd tillsammans med grödor i jordbruket kan familjer tjäna pengar nog att investera för framtiden. Träden har också en viktig roll för klimatet.

Öppna stödkonto

Mer om Vi-skogen

Agroforestry

Vad är Agroforestry? Det är ett lite krångligt ord, men en väldigt bra metod för att skapa en bättre miljö och minska fattigdom. Metoden går ut på att låta träd växa bland grödor och boskap, så att alla parter kan dra nytta av varandra. Träden ger bland annat skugga, foder till djuren, kompostmaterial – och faktiskt även fukt i marken. Ett agroforestryträd bidrar nämligen med mer vatten än det själv konsumerar.
Agroforestry bidrar till att återskapa ett naturligt ekosystem. Resultatet blir större skördar, ett behagligare klimat och ökad motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter.

Trädklubbar

Vi-skogen jobbar med att utbilda skolelever i klimatförändringarnas effekter. På Vi-skogens trädklubbar lär sig skolbarnen att plantera träd som skyddar mot torka, översvämningar och hunger. De får kunskaper om att träd ökar skördarna och ger pengar till utbildning. Träden kan vara startskottet för en grönare framtid, trots klimatförändringarna!
Barnen är inte skyldiga till klimatförändringarna. Men de får ta konsekvenserna. Kraftiga skyfall, torka och hunger leder till att barn dör, hämmas i utvecklingen och hindras till ett bra liv. Idag lever 160 miljoner barn i områden som riskerar svår torka, merparten av dem bor i Afrika. Men med stöd från Vi-skogen kan barnen ändra utvecklingen.

Läs mer om Vi-skogen

 

Maria Flock Åhlander utsedd till ny vd för Ekobanken från 1 januari 2020

Idag har Ekobankens styrelse beslutat att Maria Flock Åhlander tillträder tjänsten som ny verkställande direktör 1 januari 2020. Maria efterträder Annika Laurén, som varit vd för banken sedan den grundades 1998.

– Vi är mycket glada över att idag kunna presentera Maria som ny vd från och med 1 januari. Hon bottnar med självklarhet i Ekobankens värderingar och har en gedigen erfarenhet av hållbarhets- och ledarskapsfrågor. Jag har arbetat med henne sedan 2007 och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, säger Kristoffer Lüthi, styrelseordförande för Ekobanken.

Maria Flock Åhlander började på Ekobanken 2007 och har arbetat i nästan alla delar i banken, nu senast som ekonomi- och hållbarhetschef samt HR-ansvarig. Sedan april 2019 har hon varit bankens vice vd.

– Ekobanken har en unik ställning bland svenska banker genom att vara den enda banken som berättar vad pengarna gör när de är i banken. Jag är mycket hedrad över att vara utsedd till ny vd för Ekobanken. I min nya roll vill jag utveckla och befästa vår position som det självklara valet för människor som vill att deras pengar ska användas så att samhället blir mer ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbart, säger Maria Flock Åhlander.

Marias nya roll innebär att hon förutom att vara vd också fortsätter att vara bankens hållbarhetschef.

– För oss är det självklart att hållbarhetsfrågorna är själva livsnerven i vår verksamhet, inte något vid sidan av. En naturlig konsekvens av vårt hållbarhetsfokus är att ansvaret för frågorna finns i bankens högsta ledning, säger Maria Flock Åhlander.

– Jag känner mig glad och trygg i att lämna över ledarskapet till Maria. Hon är väl förankrad i banken och har ett starkt förtroende bland medarbetare och medlemmar, säger Annika Laurén. Det har varit en stor upplevelse att få sjösätta och följa Ekobanken som pionjärverksamhet inom sustainable banking i Sverige. Maria kommer att fortsätta arbetet och prägla det med ytterligare kunskaper och nya idéer inom hållbarhetsområdet.

 

Ekobanken vice vd, Maria Flock Ahlander

Maria Flock Åhlander

 

Läs hela pressmeddelandet

Vid frågor eller mer information, vänligen kontakta:

Karin Runge, kommunikationsansvarig
Tel: 072 586 24 77
karin.runge@ekobanken.se

Maria Flock Åhlander, tillträdande vd
Tel: 070 551 78 56
maria.flock-ahlander@ekobanken.se

Kristoffer Lüthi, styrelseordförande
Tel: 070 551 77 50
kristoffer.luthi@ekobanken.se

Denna information är sådan information som Ekobanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 10 december 2019, klockan 15:00.

Ekobanken är Sveriges mest hållbara bank enligt Fair Finance Guide

Resultat Fair Finance Guide 2019

Bryr du dig om vad dina pengar gör på banken?

När årets upplaga av Fair Finance Guide presenterades hamnade Ekobanken för femte året i rad på första plats när det gäller Sveriges banker och deras hållbarhetsbetyg! I granskningen ser man över hur hållbart bankerna investerar och lånar ut pengar och hur det påverkar människor och miljön.

Ekobankens sätt att arbeta är hållbart i längden

– Vi arbetar hårt för att säkerställa att vår bank är hållbar i alla led och att vår affär bidrar till ett annat finansiellt tankesätt. Att vi återigen kommer på första plats i den här granskningen gör mig stolt och det är fantastiskt roligt att se att vårt sätt att arbeta är hållbart i längden, säger Maria Flock Åhlander, ekonomi- och hållbarhetschef och vice VD, på Ekobanken

Kunderna blir stolta över sin bank

– Ekobanken är en unik bank. Det vi arbetar med är det ni ser, vi har inga sidospår utan arbetar bara med att pengarna ska bidra till ett hållbarare samhälle när de är på banken. Dessutom relaterar numera våra kunder sin verksamhet till de globala målen. Det gör att de, och i förlängningen deras nätverk, ytterligare ökar sitt hållbarhetsfokus, säger Annika Laurén

Ekobanken tillhör ett nätverk av värderingsdrivna banker, GABV (Global Alliance for Banking on Values). Flera banker ur nätverket ligger i topp i Fair Finance Guides granskning i respektive länder och det visar att det är möjligt för de finansiella företagen att aktivt stödja en hållbar utveckling

Djurskydd är granskat för första gången

I år har World Animal Protection anslutit sig till Fair Finance Guide i Sverige och därför har man även granskat frågor om djurskydd. Det rör sig bland annat om att inte acceptera för små burar, för långa djurtransporter, att djurtester ska minimeras och inte användas till kosmetikaprodukter, att vilda djur inte får hållas instängda annat än i utbildningssyfte, att användningen av antibiotika ska vara restriktiv och att djurhållning ska leva upp till särskilda hållbarhetsstandarder. Kraven är principiella och gäller även företagens underleverantörer.

Om Fair Finance Guide

Fair Finance Guide har funnits sedan 2009 och är ett internationellt initiativ som granskar Sveriges sju största banker och två av de mindre bankerna som valt att prioritera hållbarhet i sin verksamhet. Initiativet finansieras med stöd från Sida. Du hittar hela granskningen här.

Vinnare av Södertälje kommuns Hållbarhetspris

hållbarhetspriset 2019

Karin Runge, kommunikationsansvarig och Maria Flock Åhlander, ekonomi- och hållbarhetschef, vice VD.

 

 

I fredags gick årets Södertäljegala av stapeln och Ekobanken fick ta emot Södertälje kommuns Hållbarhetspris!

Motiveringen lyder:

”2019 års Hållbarhetspris går till Ekobanken, som arbetar med alla dimensioner av hållbarhet. Banken bidrar till hållbar utveckling genom att på ett transparent sätt endast låna ut pengar till verksamheter som gynnar samhället socialt, kulturellt eller miljömässigt.”

Medarbetare, kunder, styrelse, fullmäktige, ägare och samarbetspartners – så många som är med och bidrar till att Ekobanken är den hållbara bank den är!

 

Vi vill träffa dig

pop-up_2

Under året kommer vi att ge oss ut på turné i Sverige för att du lättare ska kunna träffa oss personligen – Ekobanken pop-up!

Vi kommer under hösten att finnas i Göteborg, Malmö och i Umeå. Har du länge funderat på hur vi på Ekobanken skulle kunna hjälpa dig, eller är du kanske redan kund men vill träffa oss personligen? Passa på att boka in en tid för ett möte.

Boka tid

Du bokar tid genom att skicka ett mejl till info@ekobanken.se med ditt ärende, dina kontaktuppgifter och i vilken stad och vilken tid du skulle önska träffa oss. Därefter återkommer vi till dig och bekräftar din bokning. Märk mejlet med ”Ekobanken pop-up”

Datum för Ekobankens pop-up:

  •  Göteborg, Ekocentrum, 27 september kl. 10-15
  •  Malmö, Studentgatan 4 (Sensus lokaler) 12 november kl. 10-15
  •  Umeå, återkommer om tid och plats

 

 

Vi firar Banking on Values Day

Facebook_Climate

Idag firar vi Banking on Values Day tillsammans med fler än 50 värderingsdrivna banker och finansinstitut världen över! I år har man extra fokus på tre ytterst relevanta samhällsfrågor: klimatförändringarna, jämlikhet och migration.

Global Alliance for Banking on Values (GABV) är ett internationellt nätverk av banker som drivs av att bidra med positiva förändringar i banksektorn och att skapa ett positivt och livskraftigt alternativ till det nuvarande finansiella systemet. Den icke vinstdrivande organisationen bildades 2009 och består av reglerade banker samt några partnermedlemmar som inte har en banklicens. Nätverket står bakom ett antal vägledande principer för hållbara banker och har över 50 medlemmar i Asien, Afrika, Australien, Latinamerika, Nordamerika och Europa.

Gemensamt för medlemsbankerna är att vi använder pengar som ett verktyg för att skapa positiv förändring och ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. En viktig del för medlemmarna är också transparensen, alltså vad pengarna i banken används till. Här kan du läsa mer om Ekobankens kunder och hur vi arbetar med att vara just transparenta.

Sprid ordet!

Vill du dela med andra att det finns banker som arbetar värderingsdrivet? Ladda gärna ner någon av bilderna och dela i dina sociala kanaler. Tillsammans gör vi skillnad!

Facebook

Facebook_Climate

Facebook_Equality

Facebook_Migrants_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instagram

Instagram_Climate_1 Instagram_Equality Instagram_Migrants

Vinn en Fairphone 3

Fairphone_Twitter_Infeed_TREE_EN_L (1)

Den 7 november firar vi, tillsammans med nästan 60 andra värderingsstyrda banker från hela världen Banking on Values Day. En dag som är instiftad av nätverket Global Alliance for Banking on Values (GABV).

För att fira detta anordnar GABV en fototävling där du kan vinna en Fairphone 3! Det här är en ”rättvis telefon” som är tillverkad av återvunnet material (inklusive Fairtrade-märkt guld, återvunnen koppar och plast) och den kan repareas på egen hand. Det som behövs är reservdelen och en skruvmejsel.

Hur du gör för att tävla:

  1. Ta en selfie tillsammans med något du bryr dig om
  2. Dela den på på Twitter eller Instagram
  3. Skriv vad det är du bryr dig lite extra mycket om, var du befinner dig och använd hashtaggen #BankingOnValues

Tävlingen pågår till 10 november. Lycka till!

Läs fullständiga tävlingsregler här.