Delårsrapport per den 30 juni 2017

Ekobankens halvårsbokslut per 2017-06-30 finns nu på hemsidan under Ekonomi.

Balansomslutningen har ökat med 101 miljoner kronor, utlåningen med 15 % och inlåningen med 14 %. Ekobanken lånar inte upp medel på finansmarknaden utan arbetar enbart med att placera så mycket som möjligt av inlåningen som utlåning med ekologiska, sociala och kulturella mervärden. 92 % av inlånade medel var utlånade per 30 juni 2017, vilket är ett mycket bra utfall jämfört med andra sociala banker. Halvårsresultatet, 131 tkr, är något bättre än budget och påverkas av det låga ränteläget och en del eftersläpande kostnader från förra årets stora utvecklingsprojekt på it- och tjänstesidan. Antalet nya företagskunder är växande. Många av våra tidigare företagskunder har uttryckt uppskattning över att de nu kan göra alla eller huvuddelen av sina betalningar via Ekobanken.  Även privatpersoner kan dra nytta av internet- och mobilbanken men behöver fortfarande komplettera med annan bank. Under hösten kommer ett fokus i arbetet att vara att göra Ekobanken känd för flera och att ge framförallt företagskunderna tillgång till mer av de möjligheter som finns hos vår systemleverantör SDC. Dit hör dualitet i signering, möjlighet att hjälpa till vid behov av tillfällig övertrassering vid filöverföring med mera.

Frågor kan ställas till vd Annika Laurén, annika.lauren@ekobanken.se