Bankens resultat 2015 och kurs på andelarna

Bankens resultat efter skatt för år 2015 uppgick till 599 tkr. Inte heller 2015 har banken haft några kreditförluster. Styrelsen fastställde kursen på andelarna till 1.215/1 000 kr, motsvarande en värdeökning om 1 procent. Detta gäller andelar utöver den obligatoriska medlemsinsatsen på 1 000 kr. Både ut- och inlåning har växt under året, utlåningen med 16 procent och inlåningen på kunders konton med 6 procent.

Mot slutet av 2015 fattades beslut om att investera i ett nytt och ändamålsenligt banksystem samt att ansöka om anslutning till dataclearingen och till Bankgirot. Målsättningen är att erbjuda fler banktjänster till alla kunder i banken, med början hos företagskunderna. En stor del av den här satsningen finansieras med bankens utvecklingsfond, som byggts upp under många år. Banken behöver utöver detta mer kapital både till det nya utvecklingssteget och till bankens växt. Styrelsen har därför beslutat att aktivt bjuda in både nuvarande och nya ägare att köpa andelar i banken. Vid årets slut hade denna kampanj inbringat cirka fyra miljoner i nytt medlemskapital.

Årets stämma kommer att hållas i Ytterjärna den 22 april och ett seminarium planeras till förmiddagen samma dag. Välkomna!