Webinar – Byggemenskaper som en del av bostadsförsörjningen

kedjehus_16_9

Föreningen för Byggemenskaper bjuder in till konferensen ”Byggemenskaper som en del av bostadsförsörjningen” i Uppsala 5-7 april 2019. Vi är med och pratar om byggemenskapernas finansieringsmöjligheter tillsammans med Coompanion och Mikrofonden Väst. Konferensen vänder sig i första hand till dig som är politiker, kommunanställda eller som arbetar professionellt med stadsutveckling. Konferensen är fullbokad men du kan delta via webben. Läs mer om programmet och hur du ansluter dig till webinariet.