Ekobanken redovisar företagslånekunders klimatpåverkan

För fösta gången kan Ekobanken redovisa sina företagslånekunders klimatpåverkan. Ekobanken har i april 2019, precis som många andra medlemsbanker i Global Alliance for Banking on Values (GABV), ställt sig bakom och undertecknat ”Climate Change Commitment”(CCC). I detta åtagande har bankerna ställt sig bakom att mäta och redovisa klimatpåverkan i sin utlåning och i sina investeringar.

Läs mer om Climate Change Commitment och hur Ekobanken arbetar med detta.

Ekobankens årsredovisning 2020

Ekobankens årsredovisning 2020

Ekobankens årsredovisning 2020

 

Nu är Ekobankens årsredovisning för 2020 publicerad. I årsredovisningen finns sedvanlig information om bankens resultat, ställning och utveckling samt kommentar på hur coronapandemin påverkat banken. Som vi tidigare har kommunicerat har vi en fortsatt tät dialog med våra kunder och vi gör vad vi kan för att stötta dem utifrån varje kunds specifika behov. I årsredovisningen kan du även bl.a. se listan på alla våra företagslånekunder, hållbarhetsinformation, information om projektet Climate Change Commitment och exempel på hur och var vi har engagerat oss och vilka frågor i övrigt vi har arbetat med.

Läs mer

Årsredovisning 2020

 

Nytt poddavsnitt med Feminvest

Nu har ett nytt avsnitt av Feminvests podd släppts. I detta avsnitt samtalar Michaela Berglund och vår vd Maria Flock Åhlander om Ekobanken och vårt arbete för ett ekologiskt, socialt och kulturellt hållbart samhälle.

Feminvest är idag Sveriges största nätverk för kvinnliga entreprenörer och investerare med närmare 25.000 medlemmar. Företagets ambition är att aktivt jobba för ett mer jämställt ägande och samhälle.

Lyssna på hela avsnittet via Spotify eller här:

Ekobankens hållbarhetsrapportering via Worldfavor

skriva avtal online

Ekobanken finansierar endast företag och föreningar som kan visa på ekologiska, sociala eller kulturella mervärden. Ekobanken är också helt transparenta och öppna med vilka företag och föreningar som finansieras. Ekobankens största hållbarhetspåverkan sker i vår utlåning och banken har genom åren tittat på olika sätt att redovisa detta.

I samband med att Ekobanken skrev under det internationella uppropet  Climate Change Commitment tillsammans med ett stort antal av medlemmarna i Global Alliance for Banking on Values förband vi oss att mäta och redovisa samt minska koldioxidutsläppen från våra lånekunder under en treårsperiod. För att kunna följa upp detta har vi inlett ett samarbete med Worldfavor för att våra företagskunder som har lån i banken ska kunna använda tjänsten och rapportera in och mäta sin hållbarhetsdata.

Idag har vi skickat ut information till berörda kunder. Har du frågor om detta är du välkommen att kontakta Ellinor Berg på Ekobanken.

 

Replik på debattartikeln ”Förbjud bankernas stöd till fossilbolagen”

omställning

Ekobanken har sedan bankens start 1998 tydligt sagt nej till att finansiera fossilbranschen. Vi är som enda bank i Sverige dessutom transparenta med vad vi lånar ut pengar till. Det kan vi göra då vi har avtalat bort en del av banksekretessen för att möjliggöra detta.

För att än tydligare visa vår hållning har vi i mars 2019 skrivit under ett internationellt upprop som heter Climate Change Commitment och som innebär att vi mäter och redovisar samt ska minska koldioxidutsläppen från våra lånekunder under en treårsperiod. Det gjorde vi tillsammans med ett stort antal av medlemmarna i Global Alliance for Banking on Values. Men som sagt, vi har ju aldrig finansierat fossilbranschen. Därför fokuserar vi vårt arbete på att inspirera och hjälpa de hållbara företag som har lån hos oss att bli ännu bättre på att minska sin klimatpåverkan.

– Det Ekobanken arbetar för är att synliggöra hur pengar kan vara verktyg för en hållbar utveckling och en omställning. Jag är mäkta stolt över det arbete Ekobanken utför! Och det tål att upprepas – ja, det spelar roll var dina pengar placeras. Nu har vi 2021 framför oss – låt oss hoppas på ljusare tillvaro och tillsammans arbeta för en bättre värld, säger Maria Flock Åhlander, vd på Ekobanken.

Att bedriva bankverksamhet i Sverige är kostsamt och branschen omfattas av rigorösa regelverk. Vad som däremot inte regleras i stort är vad banker kan och får låna ut till. Det är upp till bankerna själva att bestämma. Ekobanken gör ett aktivt val i all utlåning och tillåter helt enkelt inte utlåning till verksamheter eller projekt som inte stödjer en hållbar utveckling ekologiskt, socialt eller kulturellt.

Ekobanken är främst ett hållbart sparalternativ för privatpersoner och ett hållbart bankalternativ för företag och föreningar. Vi är inte en bank som kan erbjuda fullt tjänsteutbud. Vi är t.ex. inte anslutna till Swish och har inget bankkort att erbjuda. Ekobanken är en värdedriven bankverksamhet som tar ansvar för att dina pengar används till hållbara initiativ.

Här kan du läsa debattartikeln ”Förbjud bankernas stöd till fossilbolagen” Publicerad 2 februari 2021

Vill du bli kund i Ekobanken? Läs mer.

Bli kund i Ekobanken

broschyr

Med anledning av de senaste dagarnas medierapportering kring de svenska bankernas miljardinvesteringar i fossilindustrin är det många som söker ett hållbart bankalternativ och vi är väldigt glada över att så många har hittat till oss.

Är Ekobanken en vanlig bank?

Ekobanken är en vanlig bank med svensk insättningsgaranti men med några skillnader:

  1. Vi är en medlemsbank och det är medlemmarna som äger banken.
  2. Vi är inte en fullservicebank. Det betyder att det finns tjänster som vi inte har, exempelvis har vi inte något bankkort eller är anslutna till Swish. Däremot är vi det bästa alternativet för dig som exempelvis vill ha ett hållbart sparande eller som vill ha ett grönt bolån.
  3. Vi är transparenta med vad vi lånar ut pengar till vilket innebär att vi är öppna vilka företag och föreningar som har lån i banken. Som lånekund hos oss blir ditt företag eller förening synlig för hela vårt nätverk på olika vis och som kund får du veta vad vi använder dina pengar till medan de är på banken. Vi är en engagerad och kunnig finansieringspartner till ekologiska, sociala eller kulturella företag och föreningar.

Swish och bankkort

En av de vanligaste frågorna vi får är om vi har något bankkort och om vi är ansluta till Swish. Tyvärr har vi inget av dem. En av anledningarna är att det är förenat med stora kostnader att ansluta sig för en liten bank som vår. Ekobanken är ett hållbart sparalternativ i första hand för privatpersoner. Vi behöver helt enkelt bli större och få fler kunder för att utveckla tjänster för privatsidan. Däremot finns det kreditkort som går att koppla med autogiro till sitt konto i Ekobanken och ha kvar sitt konto i en av de större bankerna och använda det för sina Swish-betalningar.

Bryr du dig om vad dina pengar gör på banken?

Som kund hos oss vet du vad pengarna gör när de är på banken. Vi är den enda banken i Sverige som är transparenta med vår utlåning till företag och föreningar och vi lånar endast ut till dem som arbetar för ett hållbart samhälle ekologiskt, socialt och kulturellt.
Vill du vara med och förändra samhället i en mer hållbar riktning är vi det rätta alternativ för dig. Vi kan inte erbjuda alla tjänster men vi kan erbjuda ett hållbart sparande där du garanterat vet vad dina pengar används till.

Privatperson

Hur gör jag för att bli kund i Ekobanken?

Du blir enkelt kund genom att fylla i vår ansökan.
Tänk på att du också behöver ha en annan bank för att kunna ha Bank-ID, kort och om du behöver tillgång till Swish.

Kan jag koppla mitt befintliga kreditkort till mitt konto i Ekobanken?

Ja, det finns kreditkort på marknaden som kan anslutas med autogiro till ditt konto i Ekobanken.

Internet- och mobilbank

Ekobanken erbjuder både internet- och mobilbank där du kan göra de flesta av dina bankärenden. Detta kostar 110 kr/halvår.

Vill du bara ha ett sparkonto utan betaltjänster är det kostnadsfritt.

Kan jag ha ett regelbundet sparande från en annan bank till Ekobanken?

Ja det går bra. Lägg in en regelbunden, stående överföring i din andra internetbank (ej autogiro).

Kan jag ansöka om privatlån i Ekobanken?

Ja, du kan ansöka om lån till exempelvis boende.

Hur blir jag medlem i Ekobanken?

Du ansöker om att bli medlem
Att bli medlem och ägare av banken kostar 1000 kr i grundinsats. Vill du köpa ytterligare andelar betalar du den aktuella kursen.
Medlemskap i Ekobanken är en offentlig uppgift.

Fler frågor och svar kring våra privatjänster hittar du här

Företag och föreningar

Hur blir vi kunder i Ekobanken?

Alla företag och föreningar som vill bli kunder hos oss behöver fylla i vårt kontaktformulär och sedan tar vi kontakt med er.

Kan mitt företag/förening bli medlem i Ekobanken?

För att vara företags- och föreningskund i banken behöver ni också vara medlemmar i banken. Det administreras vid öppnandet av ert engagemang.

Finansiering

Vi finansierar verksamheter och projekt som är samhällsförnyande i bred mening, samtidigt som de behöver ha en sund ekonomi och organisation. En låneansökan prövas alltid först utifrån Ekobankens utlåningskriterier, så att det finns ett ekologiskt, socialt eller kulturellt mervärde. Vi vill vara en naturlig samarbetspartner för den sociala ekonomin och det hållbara företagandet i Sverige.

Tjänster för företag och föreningar

Ekobanken kan erbjuda de flesta företagstjänster. I dagsläget kan vi inte erbjuda företagsswish. Vi ger inte ut bankkort utan det kan hanteras via fristående aktör. Fler frågor och svar kring våra företagstjänster hittar du här 
Tveka inte att höra av dig till oss om du har ytterligare frågor. 

Ekobanken visar fortsatt stabil utveckling

broschyr

Under 2020 drabbades hela världen av coronapandemin. Bankens organisation har så här långt mycket väl klarat av omställningen till ett sätt att arbeta där vi försöker minska smittspridningen bland medarbetarna och samtidigt få banken att fungera. Vi har under året haft en tät dialog med kunderna och vi gör vad vi kan för att stötta dem utifrån deras specifika behov.

Ekobankens resultat och kurs på andelarna

Resultatet efter skatt uppgår till 3,9 mkr. Banken har fortsatt inga konstaterade kreditförluster. Reservering för eventuella kreditförluster uppgår till 532 tkr. Inlåningen från allmänheten ökade med 13 %. Och nettoutlåningen ökade med 2 %. Intensiteten på utlånesidan i form av bruttoutlåning var större än någonsin genom att många byggprojekt finansierades, men när dessa slutplaceras sjunker utlåningen. Styrelsen har satt en ny kurs på tillkommande andelar så att den ökar med 2 % till 1332 kr/1000 kr.

I januari tillträdde Maria Flock Åhlander som vd efter Annika Laurén. Annika har varit vd sedan banken startade 1998 och har på ett fantastiskt engagerat sätt lyckats sätta en hållbar bank på kartan. Genom hennes insatser och pionjäranda i över två decennier med att bygga en struktur och skapa en stabil grund finns det goda möjligheter att utveckla verksamheten vidare. Trygghet i förändring har varit ledorden i denna förändring av ledarskap i banken.

Banken har som ett av sina uppdrag att vara en röst i samhällsdebatten kring sambandet mellan kapital och hållbarhet samt att vara en inspiration och ett föredöme i arbetet för hållbarhet. Det faktum att banken drivs vidare stabilt år för år och behåller sin identitet har en verkan som inspiration även utanför banken. Ekobanken vill fortsätta att utvecklas och befästa sin position som det självklara valet för människor som vill att deras pengar ska användas så att samhället blir mer ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbart.

Föreningsstämma

Årets stämma kommer att hållas fredag den 23 april. På grund av rådande restriktioner vet vi i nuläget inte om stämman kommer att genomföras både fysiskt och digitalt. Mer information kring detta kommer att meddelas på vår hemsida och i kallelsen till våra medlemmar.

En hälsning från vår vd

Mitt första år som vd är snart över och jag vill skicka ett stort varmt tack till kunder, ägare, samarbetspartners och alla medarbetare för det vi tillsammans åstadkommer. I denna pandemi som fortfarande pågår har vi en fortsatt tät dialog med våra kunder och vi gör vad vi kan för att stötta dem utifrån varje kunds specifika behov.

Snällhet, empati, medmänsklighet, respekt för olikheter och tydlighet är viktiga ledord för mig och många med mig. I dessa tider känns det viktigt att föra fram dessa värden om och om igen. På arbetsplatsen, i familjen, bland vänner och i våra möten med människor i vardagen. Det är så mycket i vår omvärld som behöver stöpas om och utvecklas.

Det Ekobanken arbetar för är att synliggöra hur pengar kan vara verktyg för en hållbar utveckling och en omställning. Det tål att upprepas – ja, det spelar roll var dina pengar placeras. Nu har vi 2021 framför oss – låt oss hoppas på ljusare tillvaro och tillsammans arbeta för en bättre värld.

Jag vill även återigen upprepa vad en klok person har sagt: Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena.

Med önskan om en fridfull julhelg!

Maria Flock Åhlander Ekobanken_SV

Maria Flock Åhlander, vd

 

 

Plan B-podden

planb

I veckan släpptes det fjärde avsnittet av Plan B-podden vilket vi är stolta sponsorer till. Plan B-podden handlar om hur vi ska kunna leva ett fortsatt gott liv, men inom planetens gränser. I detta avsnitt intervjuas vår vd Maria Flock Åhlander (17:30 in i avsnittet).

Så här beskriver de själva avsnitt 4 – Börs, bank & besparingar:

”I ´Börs, bank & besparingar´ställer vi oss massor av ekonomifrågor: Hur jobbar dina pengar? Gör kulorna hållbarhets-gott, främjar en vettig framtid? Eller belastar de klimatet, investeras i allt från klusterbomber, kemiska vapen till fossila bränslen – utan att du vet om det?”

Lyssna på avsnittet