Succé för Ekobankens minimässa och stämma

Ekobankens stämma den 10 april samlade ett rekordantal deltagare. Över 100 personer träffades i Kulturhuset i Ytterjärna för att prata med varandra, besöka utställarna i minimässan och lyssna till spännande presentationer.

Behrang Miri, även kallad ”Falafelmannen” inspirerade åhörarna genom sitt sätt att belysa vårt alltmer mångkulturella samhälle. Behrang är musiker, skådespelare och debattör och kommer inom kort ut med ytterligare en skiva. Han avslutade sitt framförande genom att till publikens förtjusning rappa ett par nummer.

Jeppe Dyberg Larsen från Bonkeli design gav en initierad introduktion till designstrategin Cradle To Cradle, ”Vagga till vagga”. Den går ut på att fördjupa kretsloppstänkande och föra in det i design av produkter.

Alexandra Stiernstedt från Nyfiken Grön berättade om ekosystemtjänster, som är sådana tjänster som naturen hjälper oss med. Det kan till exempel vara den tjänst som bina ger oss genom sin pollinering eller de naturliga skadedjursbekämpare som naturen ställer upp med.

Jostein Hertwig är projektledare för BERAS-implementation (Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society) som på tre år ska komma ett steg vidare med det mycket långsiktiga arbetet med att rädda Östersjön.

Ingrid Westerfors som är Ekobankens medarbetare i Västsverige avslutade det inledande seminariet. Hon berättade om bankens arbete med att rekrytera nya kunder och underhålla befintliga i regionen.

Efter minglet i minimässan i Kulturhusets foajé vidtog den formella Föreningsstämman. Den leddes traditionsenligt av Gösta Fischer. Årsredovisningen för 2010 fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Till nya ledamöter i bankens förtroendekrets valdes Ethel Forsberg, Eva Nordström och Jostein Hertwig.

Morten Gunge avtackades högtidligen efter att ha arbetat i bankens styrelse sedan den startades. Som gåva fick han ett konstverk av Arne Klingborg.

Årsstämma deltagare Årsstämma samtal
Rekordmånga deltagare på stämman. Spännande samtal.
Årsstämma Behrang Årsstämma Alexandra
Behrang Miri gjorde en inspirerande inledning. Alexandra Stiernstedt berättade om ekosystemtjänster.
Årsstämma Jeppe Årsstämma Ingrid
Jeppe Dyberg Larsen drog grunderna i konceptet Cradle to Cradle. Ingrid Westerfors presenterade Ekobanken Väst.
Årsstämma Jostein
Jostein Hertwig är projektledare för Östersjöprojektet BERAS.

Minimässa 10 april!

Minimässa 10 april!

Missa inte årets minimässa i Kulturhuset i Ytterjärna söndagen den 10 april kl 9-13 i anslutning till Ekobankens stämma! 20-25 högintressanta ekologiska – sociala – kulturella företag och verksamheter kommer att ställa ut och några av dem kommer också att göra kortare presentationer av vad de gör och vad som ligger bakom.

Det finns möjlighet både att fika och äta lunch och – om vädret är fint – promenera i parken ner mot Östersjön. Följande verksamheter kommer att ställa ut:

Biodynamiska föreningen
Ecool (ecoolista)
Ekologiskt semesterboende stiftelsen
Fair trade
Föreningen SOFIA
Förskolan Fröet
Gröna Kvinnor
Hungerprojektet
Järna Hembygdsförening
Kooperativet KOS
Kooperation Utan Gränser
Majken Sörman Olsson
Melonia
Miljöpartiet
MycroAction Consumer/MycroAction Prosperity
Naturarvet (Ett klick för skogen)
Nyfiken Grön tillsammans med Bee Urban
Right Livelihood Awards
Saltå Kvarn
Silvaskog
SKOOPI
Ta Form (Haganäs)
Thermé och Sjöberg
Vågbrytaren
Weleda
World Favour

Bokslut för 2010 klart och ny kurs på andelar

Ekobankens styrelse har i dag fastställt bankens bokslut för år 2010 och även fastställt kurs vid köp och försäljning av andelar från och med 2010-01-26.

  • Ny kurs på andelar är 106,0. Tidigare kurs var 104,1.
  • Det betyder att värdet på andelar har ökat för alla de av Ekobankens ägare som har tillkommande insats utöver grundinsatsen.
  • Grundinsatsen 1.000 kr påverkas inte av kursen.
  • Balansomslutningen 31 december 2010 var 426 miljoner kronor. Medelbalansomslutningen ökade med 7%.
  • Inlåning från privatpersoner ökade med 15%.
  • Inlåning från företag och organisationer minskade med 1%.
  • Resultatet före skatt blev 719 tkr .
  • Inga kreditförluster förekom heller detta år.
  • 482 (500) nya konton öppnades 2010.
  • Kapitalbasen har ökat med 1.909 tkr (1.782 tkr) och uppgår nu till 54.795 tkr.

Kommentar

Allt fler privatpersoner upptäcker Ekobanken och vad vi står för. Privatkunderna står nu för 36% av inlåningen från allmänheten. Sedan tidigare är det många företag och organisationer med ekologiska, sociala och kulturella mål som ser Ekobanken som en naturlig samarbetspartner Företagen och organisationerna minskade behållningen på sina konton under 2010 vilket är förståeligt utifrån konjunkturen, men beror också på att flera stora kunder genomförde nybyggen under 2010.

För 2011 förutser vi en fortsatt tillväxt av banken och ett resultat efter skatt på 2-3% av insatskapitalet. För en förhållandevis liten bank som Ekobanken har insättnings-garantin stor betydelse och det är en fördel att den nu höjts till motsvarande hundra tusen euro, alltså uppemot en miljon kronor. Under 2011 kommer vi bland annat att vidare i konkreta samarbeten med andra, såsom Right Livelihood Award, där vi gör gemensamma seminarier med alternativa nobelpristagare, eller Coompanion Sverige, där vi bygger ett gemensamt instrument för garantier till nykooperationen tillsammans med Riksorganisationen Hela Sverige ska Leva!.

Årets lokalekonomidagar

Gör plats i almanackan för Lokalekonomidagarna 2011! De äger rum 15-16 juni på Sätra Brunn – en miljö präglad av framåtanda, kreativitet och entreprenörskap. På lokalekonomidagarna samlas alla som vill diskutera och nätverka kring lokala finansieringsmodeller, stödstrukturer, lokal utveckling och liknande frågor. Programmet kommer senare i vår! Ekobanken är en av arrangörerna.

Ekobanken önskar Gott Nytt År

Med lite bilder från det välbesökta och uppskattade seminarium som Ekobanken arrangerade i ABF Huset i Stockholm med årets mottagare av Right Livelihood Award.

Banken tillhör Circle of Friends till det som ibland kallas det alternativa Nobelpriset.

NNIMMO BASSEY (Nigeria) får priset ”för att ha avslöjat oljeproduktionens fruktansvärda ekologiska och mänskliga konsekvenser och för sitt inspirerande arbete för att stärka miljörörelsen i Nigeria och globalt”. Bassey
Marton Dr Ruchama Marton från Organisationen PHYSICIANS FOR HUMAN RIGHTS – ISRAEL hedras ”för sin outtröttliga kamp för allas rätt till hälsa i Israel och Palestina”.
Bishop ERWIN KRÄUTLER (Brasilien) hedras ”för sin livslånga insats för urprungsbefolkningens mänskliga och ekologiska rättigheter och för sina
enträgna ansträngningar att rädda Amazonas skogar”.
Kräutler
Bahadur Shrikrishna Upadhyay och organisationen SAPPROS (Nepal) erkänns ”för att under många år visat på kraften i en mobilisering av lokala samhällen
mot fattigdomens många orsaker, även under hot av politiskt våld och instabilitet”.På bilden Narendra Bahadur, Executive Director, SAPPROS
Medarrangörer var Right Livelihood Award, Vårdinge By Folkhögskola, Diakonia,

Miljöförbundet Jordens Vänner, ABF Stockholm, Hela Sverige Ska Leva

Ekobanken stöder Musikhjälpen

Istället för att skicka julkort skänker Ekobanken pengar till Musikhjälpen och kampen mot handel med barn. Från Gustav Adolfs torg i Malmö sänder tre programledare dygnet runt den 13-19 december i P3, SVT2 och på webben med motttot ”Barn är inte till salu”. Vi har önskat oss låten Kol-El-Atfal (Barnen måste få veta) med Behrang Miri. Han är en av Ekobankens lånekunder inom kulturområdet.

Läs mer om Musikhjälpen