Pressmeddelande: Intresset för transparent banksparande växer

För 15:e året i rad redovisar Ekobanken tillväxt för sitt hållbarhetsinriktade och transparenta bankkoncept. Under 2013 ökade bankens balansomslutning med 14 procent och även internationellt finns en liknande utveckling hos motsvarande banker.

– Allt fler inser att eget sparkapital på bankkonton inte är neutralt, utan alltid innebär en fullmakt för företag och andra som lånar pengarna att agera på det ena eller andra sättet. Detta kan man själv påverka och det får effekt i vår omvärld ungefär på samma sätt som när man väljer ekologiska produkter eller fair trade, säger Ekobankens VD Annika Laurén.

Under 2013 växte Ekobankens balansomslutning till 625 miljoner kronor, resultatet var positivt och värdet på andelarna i banken steg med 3,7 procent. Under året etablerades ett nytt kontor i Stockholm och bankens internettjänster förbättrades ytterligare.

Ekobanken ger lån till företag, verksamheter eller projekt som är ekologiskt, socialt eller kulturellt hållbara. Som enda bank i Sverige redovisar man utlåningen öppet. Sedan starten 1998 har banken fortfarande inte haft en enda kreditförlust. Ekobanken står också för en allmänt låg riskexponering genom att man bara lånar ut de pengar som faktiskt finns insatta i banken.

Ekobanken är en del av den internationellt växande Social Banking-rörelsen vars affärsmodeller går ut på att balansera de ekonomiska värdena med ekologiska, sociala och kulturella värden på ett transparent sätt. En jämförande studie gjord av Global Alliance for Banking on Values förra året visade att sådana banker över en 10-årsperiod var mer ekonomiskt hållbara och även stod sig väl vad gäller lönsamhet och avkastning, jämfört med några av de största affärsbankerna.

 

För mer information och kommentarer:
Annika Laurén, VD, 070-517 14 80, 08-551 714 70, annika.lauren@ekobanken.se
Kristoffer Lüthi, vice VD, 070-551 77 50, 08-551 714 70, kristoffer.luthi@ekobanken.se

Pressmeddelande: Fortsatt uppåt för Ekobanken. Tror på ökande hållbarhetskrav från bankkunder

För 13:e året i följd redovisar hållbarhetsinriktade Ekobanken en fortsatt stadig tillväxt under 2011, fortfarande utan en enda kreditförlust sedan starten. Största ökningen av nya bankkonton märktes bland 70-talister och inom barnsparandet.

– Många nya kunder är av olika skäl uttalat kritiska till hur det ser ut i bank- och finanssektorn idag. Man ser inte minst en fördel i att genom vår utlåningspolicy veta att de egna och barnens sparpengar används till att finansiera hållbara verksamheter, säger Kristoffer Lüthi, vice VD på Ekobanken.

Ekobankens balansomslutning ökade under år 2011 med 15 procent till 489 miljoner kronor. Bankens utlåning till hållbara verksamheter och projekt ökade i ungefär samma grad, med 14 procent. Resultatet var positivt och kursen på medlemsandelarna skrevs upp med 4,6 procent.

Ekobanken är ensam i landet med att låna ut spararnas pengar enbart till ekologiskt, socialt eller kulturellt hållbara verksamheter och projekt. Utlåningen är transparent och redovisas öppet,vilket också är unikt i Sverige.

Idag är möjligheten för svenska bankkunder att välja hållbarhetsinriktade bankkonton generellt kraftigt eftersatt. Man kan jämföra med det som kallas etiskt fondsparande som har en marknadsandel på omkring 10 procent av fondsparandet, medan etiskt och hållbart inriktat bankkontosparande i stort sett inte erbjuds alls på marknaden. Det får stor betydelse eftersom bankkontosparandet i Sverige är hushållens största sparform och uppgår till över 1.100 miljarder kronor (enligt SCBs sparbarometer).

– Här finns en jättepotential som vi tror kan utvecklas starkt framöver genom ökade konsumentkrav. Vi hoppas att allt fler inser att inte bara den egna konsumtionen utan även de egna kontosparpengarna skapar fotavtryck och är med och påverkar hur samhället och världen utvecklas, säger Kristoffer Lüthi.

 

För mer information och kommentarer:

Annika Laurén, VD, 070-517 14 80, 08-551 714 70, annika@ekobanken.se

Kristoffer Lüthi, vice VD, 070-551 77 50, 08-551 714 70, kristoffer@ekobanken.se

Pressmeddelande 29 januari 2013: Fortsatt ökat intresse för hållbart bankkoncept

Ekobanken fortsatte under 2012 att växa för 14:e året i rad. Inlåningen ökade under året med 13 procent och bankens balansomslutning är nu över en halv miljard kronor. Det allmänna intresset för en ny, hållbar bankkultur tycks öka. En tydlig utveckling hos Ekobanken är att det nu främst är privatpersoner som står för den ökade inlåningen genom att öppna nya konton.

– Bankerna får idag massiv kritik, men vi står för en annorlunda och mer hållbar bankkultur både när det gäller riskexponering och vad spararnas pengar används till.Allt fler tycker att detta är viktigt. Den här typen av social banking växer både i Sverige och internationellt, säger VD Annika Laurén.

Ekobankens balansomslutning var vid årsskiftet 547 miljoner kronor, resultatet var positivt och kursen på medlemsandelarna skrevs upp med drygt 4 procent.

Ekobanken har ända sedan starten 1998 inte haft en enda kreditförlust. Pengarna lånas bara ut till verksamheter som är ekologiskt, socialt eller kulturellt hållbara. Som enda bank i Sverige redovisar man denna utlåning öppet. Bankens riskexponering är också minimerad genom att man inte lånar från andra banker eller placerar i olika finansiella instrument etc. Man använder bara de pengar som de egna kunderna faktiskt har satt in i banken. Inriktningen är att ge en rimlig ekonomisk avkastning på insatta pengar och att samtidigt bidra till en god samhällsutveckling.

För mer information och kommentarer:

Annika Laurén, VD, 070-517 14 80, 08-551 714 70, annika@ekobanken.se
Kristoffer Lüthi, vice VD, 070-551 77 50, 08-551 714 70, kristoffer@ekobanken.se

Pressmeddelande: Ekobanken fortsätter växa

För 12:e året i följd fortsatte Ekobanken att växa under 2010 med sitt etiska och hållbarhetsinriktade koncept. Privatsparandet i banken ökade med 15 procent. Den genomsnittliga balansomslutningen ökade med 7 procent. Banken har sedan starten 1998 fortfarande inte haft en enda kreditförlust.

– Allt fler privatpersoner upptäcker Ekobanken och vad vi står för, och tillväxten ser ut att fortsätta även i år, säger Ekobankens VD Annika Laurén.

Banken är ensam i landet med att låna ut pengar enbart till ekologiskt, etiskt och socialt hållbara verksamheter och projekt.  Utlåningen är transparent och redovisas öppet, vilket också är unikt i Sverige. Både privatsparare och företag med konton i banken vet på så sätt att deras pengar används på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt. Tanken är att både ge avkastning och bidra till ett god samhällsutveckling.

– I takt med att allt fler inser vilken betydelse sparpengarnas användning faktiskt har för samhälle och framtid tror vi att etiskt bankkontosparande kan växa till något riktigt stort på marknaden. Man kan jämföra med den konsumentdrivna utvecklingen för exempelvis ekologiska eller rättvisemärkta produkter. Nu är det pengarnas tur, säger Annika Laurén.

Ekobankens inriktning brukar kallas social banking och är ett växande fenomen även internationellt. Motsvarande banker i många europeiska länder uppvisar en liknande stadig tillväxt som Ekobanken och röner allt större uppmärksamhet.

Ekobanken har under året varit med och finansierat 126 verksamheter inom ekologi och klimat, rättvis handel, hälsa och vård, barn och ungdom, kultur, med mera.

För mer information och kommentarer:
Annika Laurén, VD, 070-517 14 80, 08-551 714 70, annika@ekobanken.se
Kristoffer Lüthi, vice VD, 070-551 77 50, 08-551 714 70, kristoffer@ekobanken.se