Med anledning av Corona-viruset (COVID 19)

Med anledning av Corona-viruset (COVID-19) ser vi till att bedriva verksamheten så att smittspridning undviks. Det innebär att vi begränsar våra fysiska kundmöten och möten genomförs istället via telefon eller digitalt. Förutom via telefon nås vi som vanligt via säkra meddelanden i internetbanken och mobilbanken. Vi har nära kontakt med de kunder som behöver stöd. Det räntefria lånepaket som Riksbanken gått ut med riktar sig till de penningpolitiska motparterna och gäller således inte Ekobanken
Ekobanken följer utvecklingen och de nya direktiv som kan komma.

Kontakt