Debatt: Etiskt sparande kan bli en stor positiv kraft i samhället

I en debattartikel i Göteborgs Postens nätupplaga den 26 oktober 2013  tar Ekobankens VD Annika Laurén upp hur bankkontosparande har en stor potential att bli en sund kraft i samhället. Men för att det ska kunna bli verklighet behövs mer kunskaper och insikter hos spararna om att sparpengar på vanliga bankkonton påverkar och att det egna valet som konsument eller sparare påverkar produktionsmetoder, livsförhållanden och miljö både lokalt och globalt.

Läs hela debattartikeln här