Delårsrapport 2019

delårsrapport

Ekobankens delårsrapport för första halvåret 2019 visar på fortsatt positiv utveckling. I januari översteg balansomslutningen för första gången en miljard kronor. Sedan årsskiftet har balansomslutningen ökat med 135 mkr. Resultatet uppgår till 0,7 mkr och räntenettot ökade med 6% sedan årsskiftet. Banken har inte haft några reella kreditförluster under första halvåret.

Ekobankens idé är att ställa kapital till förfogande för den ekologiska, sociala och kulturella omställning som samhället behöver. Ekobanken är den enda bank i Sverige där kunderna får reda på vad pengarna i banken används till och banken lånar bara ut till företag och organisationer som tar hänsyn till människan och planeten.

Banken gör fördjupade hållbarhetskartläggningar av lånekunderna och kartlägger nu även relationen till Globala Målen. Den tidigare ränterabatten till ekologiska mjölkbönder har utvidgats till att gälla alla ekologiska gårdar och odlingar. Hållbarhetsrabatten på räntan till hållbart byggande av alla slag har fortsatt varit uppskattad.

Omställningslån är en nygammal låneprodukt som riktar sig till företag och föreningar som vill ställa om sin verksamhet i en hållbar riktning, exempelvis till förnybar energi, omställning till ekologisk odling eller hållbara material, cirkulär ekonomi och liknande.

Läs hela delårsrapporten här.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta:

Annika Laurén, vd Ekobanken, annika.lauren@ekobanken.se