Ekobanken i Almedalen

almedalen

Ekobanken har som uppgift att finansiera företag som skapar ekologiska, sociala och kulturella mervärden. Genom våra seminarier i Almedalen vill vi visa goda exempel och bidra till att föra diskussionen framåt kring det hållbara samhällsbygget

Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, sal D24.

Med reservation för ändringar

Tisdag den 2 juli

08:00 Går det att driva bankverksamhet som arbetar för en hållbar utveckling?

Många banker arbetar med fokus på att maximera den finansiella avkastningen och där hänsyn till planeten och människorna riskerar att hamna i skymundan. Samtidigt finns det banker som arbetar med att fullt ut integrera hållbarhet i sin kultur. Hur gör de och hur står de sig i konkurrensen?

Arrangör: Ekobanken

09:00 Varför hindras solel på stora tak?

Om nya byggnader ska göra så stor klimatnytta som möjligt behöver byggnaden ta hänsyn till solcellerna. När vi vill ha solceller på kulturmärkta byggnader är det solcellerna som ska anpassas.
Seminariet visar hur fastighetsbolag, solelbolag och arkitekter skapar både snygga tak och ökar solelen.

Arrangör: Solelkommissionen, Ekobanken,

10:00 Finansiering av sociala innovationer?

Olika former av socialt entreprenörskap och företagande får en alltmer betydande roll i samhällsutvecklingen. För att kunna utveckla sociala innovationer och få dem att växa behövs tillgång
till kapital. Men idag upplever många sociala företag att det är svårt att få tag i finansiering.

Arrangör: Hela Sverige ska leva, Mikrofonden Sverige, Ekobanken

11:00 Hur vi kan främja byggemenskaper tillsammans och varför vi bör göra det?

En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och använder en byggnad. Vi reder ut begreppen och visar hur kommuner, staten, byggarna och bankerna tillsammans med byggrupperna kan skapa en mångfald av bostadslösningar.

Arrangör: Coompanion, Divercity, Ekobanken

13:00 Vilka affärsmodeller krävs för att det ska byggas solelparker i Sverige?

Solelboomen kom till Sverige 2018. Då byggdes 10 000 nya solelanläggningar, men det tillkom endast fyra anläggningar över 1 MW! Varför byggs det så få solelparker och vilka affärsmodeller krävs för solelparker ska bli en del av solelboomen?

Arrangör: Solkompaniet, Ekobanken

14:00 Vilket ansvar har förskolan och skolan för barnets rätt till sin barndom?

Barnets utrymme beskärs mer och mer både vad gäller omsorg, lek, lärande och därmed barnets utvecklingspotential. De lagar och styrdokument som styr barns vardag gör det ibland svårt att tillhandahålla verksamheter som motsvarar barns behov. Vi belyser detta utifrån tre pedagogiska riktningar.

Arrangör: Trialog Tankesmedja, Ekobanken

16:00 Hur känslan kan skada miljön

Vad händer när politiker fattar beslut utifrån en känsla, antingen den egna eller vad man tror väljarna föredrar, istället för att se till forskningsbelagda fakta? Vilka lösningar går vi miste om? Vilka
konsekvenser kan det få? Gummigranulat respektive kork. Plastpåsar respektive bomullskassar.

Arrangör: Social Venture Network (SVN Sweden), Svensk Däckåtervinning, Ekobanken

17:00 Klimatpositiv – hur då?

Om vi ska nå det globala klimatmålet på 1,5 grader står det klart att tiden är för knapp för att endast reducera utsläpp över tid. Vi måste se till att fånga den koldioxid som redan släppts ut genom att binda mer än vad vi släpper ut.

Arrangör: SVN Sweden, ZeroMission, U&We, Ekobanken

Onsdag den 3 juli

08:00 Farliga förorter, eller?

Ung man skjuten – det är en rubrik vi känner igen. Nästa morgon är samma plats full av skolbarn och en helt vanlig vardag. Hur hanterar vi ”orten” med dåligt rykte eller är det bara en myt?

Arrangör: Social Venture Network (SVN Sweden), Förvaltaren, Ekobanken

10:00 Vad är värde och tillit i de finansiella systemen?

Vi har gått över från fysiska pengar till att bli nästan helt digitala. Parallellt har vi byggt olika plattformar för virtuella värden där förtroende och tillit till olika system är avgörande. Hur kan vi
skapa förtroende och tillit till de institutioner som förvaltar våra ofta imaginära värden?

Arrangör: SVN Sweden, Ekobanken

11:00 Ekologiskt kretsloppsjordbruk, hot mot klimatet – eller räddning?

Ett klimatsmart jordbruk är en nödvändighet för att vi skall klara klimatmålen. Nu hävdas det att ekologiskt jordbruk hotar klimatet genom ett större arealbehov. Är detta sant eller är tvärtom
ekologiskt kretsloppsjordbruk bästa vägen till ett klimatsmart jordbruk?

Arrangör: Trialog Tankesmedja, Ekobanken

13:00 Kan byggemenskaper skapa en större mångfald av bostäder och går de att finansiera?

Det finns en rörelse av människor som samlas i byggemenskaper och som vill skapa sin egen boendemiljö och både vara producenter och konsumenter av sin bostadslösning. Seminariet
kommer att belysa problem och lösningar på hur det går att stimulera en utökad mångfald i bostadsproduktionen.

Arrangör: Divercity, Föreningen för byggemenskaper, Ekobanken

14:00 How can digitalization keep social investing honest?

Impact investing is an increasing market for retail and institutional investors. More and more people are becoming aware of greater societal issues and are willing to consciously choose responsible companies and banks to put their money in.

Arrangör: Oikocredit, Ekobanken

15:00 De lokala initiativens betydelse för en global hållbarhetsagenda

Hur bidrar vi till de globala målen för hållbar utveckling? Och hur kan den nationella politiken skapa goda förutsättningar för och stimulera lokala initiativ som bidrar till Agenda 2030?

Arrangör: Ekobanken, Fairtrade Sverige

16:00 Naturens rättigheter som bas för samhällsbyggandet

Ecocid handlar om att skapa internationell lagstiftning för brott som begås mot naturens rättigheter. I en tid av utrotning av arter, och förstörelse av ekosystem behöver vi helt nya förhållningssätt och lagar. Hur ser nationella och internationella initiativ ut?

Arrangör: End Ecocide Sverige, Ekobanken

 

Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Kaserngatan 1, D-huset, sal D 24. Med reservation för ändringar