Ekobankens delårsrapport per den 30 juni 2013

Ekobankens delårsrapport per den 30 juni 2013 visar på en ökad balansomslutning under det första halvåret med 54 Mkr till 602 Mkr. Resultatet före skatt uppgår till 429 tkr och kursen på andelarna lämnas oförändrad. Under det första halvåret har banken etablerat ett större kontor i Stockholm som framöver kommer att fyllas med alltfler medarbetare och utåtriktade aktiviteter.

Läs rapporten här