Ekobankens delårsrapport per den 30 juni 2014

Ekobankens delårsrapport per den 30 juni 2014 visar på en ökad balansomslutning under det första halvåret med 51 mkr till 676 mkr. Under det första halvåret har bland annat banken infört en hållbarhetsrabatt på räntan för bolån till hus och lägenheter som är märkta med Svanen eller Miljöbyggnad silver/guld samt haft ett omfattande arbete med att anpassa bankens rapportering till det nya Basel III-reglerna (CRR/CRD IV).

Läs hela delårsrapporten här