Fairtrade challenge och debattartikel

Linkedin_banner_646X220

Det offentliga måste köpa in rättvist – ”Åtta av tio svenskar tycker att myndigheter ska ställa hållbarhetskrav vid inköp från länder med utbredd fattigdom för att inte påverka mänskliga rättigheter negativt, visar en dagsfärsk Kantar Sifo-undersökning. Det är en viktig signal till politiker i en tid när fattigdom ökar i världen. Sveriges åtaganden vad gäller mänskliga rättigheter och FN:s globala mål behöver omsättas i en hållbar offentlig upphandling.” Det skriver vi tillsammans med 16 andra organisationer inför årets Fairtrade Challenge.

Läs hela debattartikeln

Du behövs och kan själv bidra till en hållbar handel:
1. Delta i årets chokladbollsutmaning för barns rätt att gå i skolan: www.fairtradechallenge.se
2. Hjälp din kommun eller din region att göra hållbara inköp och bli en Fairtrade City eller Fairtrade Region (om den ännu inte är det) genom att lägga ett medborgarförslag.

Läs mer här:
för kommuner
för regioner