Ekobanken för föreningar och företag

När er verksamhet har etiska målsättningar eller en utvecklad hållbarhetspolicy kan ni vara säkra på att era bankmedel verkar för ekologisk, social och kulturell hållbarhet.

Ekobankens transparens i utlåningen gör det möjligt att följa hur kapitalet verkar och detta är vi ensamma om i Sverige. Som låntagare blir ni synliga för Ekobankens stora nätverk.

Öppna konto företag, skicka intresseanmälan via e-post

Vad kan vi hjälpa till med?

Ekobankens företagspaket med bl.a. bankgiro, internet- och mobilbank kostar 950 kr/år.

Tilläggstjänster: Leverantörsbetalningar (LB) och löner via fil, Bankgiro Inbetalningar (OCR), Bg Link, enstaka manuella utlandsbetalningar med mera.

Finansiering, lån och kontokrediter, garantier och garantiavtal.

Tjänster som ännu inte finns: Inbetalningar från utlandet, utlandsbetalningar oftare, kort, swish.

Läs mer om Ekobankens tjänster

Insats i Ekobanken – en god investering

Grundinsatsen 1 000 kr är obligatorisk för juridiska personer.

Ytterligare andelar med kurs ger dubbel avkastning, både ekonomiskt och i en mera hållbar värld.

Läs mer om att vara ägare i Ekobanken

Alla konton i Ekobanken har svensk statlig insättningsgaranti.