Förening & Företag

Ekobanken är en naturlig bankpartner för föreningar och företag som har etiska målsättningar eller en utvecklad hållbarhetspolicy.

Genom Ekobankens transparenta utlåning, där alla lån till verksamheter ska bidra till ett ekologiskt, socialt eller kulturellt mervärde, är ni säkra på att era medel verkar hållbart.

Som låntagare blir ni presenterade i Goda Affärer och på bankens hemsida och når Ekobankens stora nätverk.

Alla konton i Ekobanken har svensk statlig insättningsgaranti


Läs mer om internetbanken och mobilbanken

Bli medlem och ägare

Ett företag eller organisation som vill vara kund i banken behöver också vara medlem med minst en grundinsats.

En insats i Ekobanken är en investering med dubbel avkastning, både ekonomiskt och i en mera hållbar värld.

Grundinsatsen är 1 000 kr och ni är välkomna att investera i ytterligare andelar med kurs.

Läs mer om att vara ägare i Ekobanken

Välj vad era pengar ska verka för

Välj om pengarna ska verka inom hela bankens område alternativt särskilt för ekologiska, sociala eller kulturella ändamål.

Läs mer om Ekobankens konton

Överlikviditet?

Placera er överlikviditet på Sparkonto förening/företag med snabb och enkel överföring när medlen behövs.