Aktuella räntor förening & företag

(Gäller fr o m 2020-01-02. Oförändrade sedan 2019-01-01)
Ekobankens räntor omprövas normalt kvartalsvis. Ränteändringar annonseras här på bankens hemsida. Kontakta banken för uppgifter om ränta för lån över 1 miljon kronor.

Konton

Bundet konto med fast ränta 1 år 0 %
Bundet konto med fast ränta 2 år 0,25 %
Bundet konto med fast ränta 5 år 0,75 %
Sparbrev med uppsägningstid 1-12 mån (förtida uttag 0,1 %, min 100 kr) 0,1 %
Förening/företagskonto 0 %
Sparkonto Förening/företag 0 %
Stödkonto 0 %
Oikocredit Sparkonto (förtida uttag 0,1 %) 0 %
Skogskonto, Skogsskadekonto 0,75 %
Ekokonto 0 %

 

Lån

Stödlån 3 %
Kommunal borgen 2 %
Företagslån, kontakta banken för ränteuppgift
Hållbarhetsrabatt för byggande certifierat enligt Svanen eller Miljöbyggnad Silver/Guld -0,5 %
Borgenslån 6 %
Kontokredit nyttjat belopp 8 %