Ekobankens lån

En av våra målsättningar är att vara en naturlig samarbetspartner för den sociala ekonomin och det hållbara företagandet i Sverige. Därför finansierar vi verksamheter och projekt som är samhällsförnyande i bred mening, samtidigt som de har en sund ekonomi och organisation.

En låneansökan prövas alltid först utifrån Ekobankens utlåningskriterier, så att det ekologiska, sociala eller kulturella mervärdet framgår och kan beskrivas. Utöver det bedömer vi också återbetalningsförmågan utifrån affärsplan eller andra beskrivningar av verksamheten/projektet och ekonomiska uppgifter. På blanketten för kreditansökan finns en uppställning över vilka uppgifter som behöver lämnas in.

Det krävs säkerhet för alla lån i Ekobanken. Fastigheter och bostadsrätter belånas som högst upp till 75 procent av aktuell värdering, men exakt belåningsgrad bedöms från fall till fall. En annan vanlig säkerhet är personlig borgen och borgenskretsar, där en och samma person får gå i borgen för maximalt två månadslöner. Företagsinteckning är också en möjlighet men är mer ovanligt som säkerhet i Ekobanken. Läs mer om tänkbara säkerheter under ”Fler idéer till säkerhet” här nedanför.

Fler idéer kring säkerhet.

Ekobanken är en ömsesidig verksamhet och låntagare måste vara ägare i banken. Läs mer om ägande

Ansökan

När banken fått in ansökan görs en sedvanlig kreditprövning. Av ansökningsblanketten framgår vilka bilagor och upplysningar som normalt behöver bifogas ansökan. En fullständigt ifylld låneansökan underlättar handläggningen och gör att besked om lånet kan ges snabbare.

Giltighetstid

När lånet beviljats får kunden ett skriftligt meddelande om det. Ett låneerbjudande från banken måste nyttjas inom 6 månader.