Säkerheter via Mikrofonden

I många delar av Sverige startar nu Mikrofonder som har till syfte att hjälpa företag inom social ekonomi och lokal utveckling med att ställa ut garantier för banklån, där egna säkerheter saknas.

http://mikrofonden.se/ kan du se om det finns en Mikrofond i er region.