Frågor och svar företag

Vilket är Ekobankens clearingnummer?

Ekobankens clearingnummer är 9700 och alla konton och lån i Ekobanken börjar med det clearingnumret.

Omfattas Ekobanken av den svenska insättningsgarantin?

Ja, alla konton i Ekobanken omfattas av svensk insättningsgaranti. Insättningsgarantin ersätter kapital och upplupen ränta upp till 1 050 000 kronor per kund och institut. Medlemsinsatsen är en ägarandel och omfattas inte av garantin. Läs vidare på insattningsgarantin.se

Hur blir vi medlemmar i Ekobanken?

Ni köper andelar genom att fylla i önskat belopp på en kontoöppningsblankett när ni öppnar konto alternativt på blanketten Köp av andelar.

Om ni i framtiden behöver sälja insatsen så kan Ekobanken hjälpa till med det.

Har ni filtjänster i internetbanken med bl a betalfiler för leverantörsfakturor och löneutbetalningar?

Ja, i internetbanken kan ni hantera betalfiler som är kompatibla med de vanligaste ekonomi-, lön och bokföringsprogrammen.

Råd och tips:

  • Om du gjort en felaktig betalning och vill ta bort den ur filen: Gå till bankgirot.se och makulera betalningen.
  • När måste en lönefil senast skickas till Ekobanken/Bankgirot? Se Bankgirots hemsida, där finns en kalender som kan användas för att beräkna utifrån den aktuella månaden.

Hur kan vi se informationen för våra Bankgiroinsättningar i Internetbanken?

För att se informationen på Bankgiroinsättningen klicka på Betala/överföra i Menyn till vänster, klicka vidare på Företag – Bankgiroinsättningar, nu ska Bankgironumret komma upp och för att se informationen måste du klicka på Bankgironumret. När du gör det första gången så kommer en pop-up ruta upp som måste tillåtas, sedan kan du se informationen.
Gör så här om pop-up blockerar:
Popup-fönster
Du kan behöva godkänna popup-fönster i din webbläsare för att kunna t ex visa bankgiroinsättningar. Vi rekommenderar att du ställer in popup-blockeraren i din webbläsare så att den tillåter popup-fönster. Nedan finner du instruktioner för de popup-blockerare som är inbyggda i Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome och Safari.

Internet Explorer Klicka på Verktyg, välj Blockering av popup-fönster och sedan Inaktivera blockering av popupfönster.

Mozilla Firefox Klicka på Verktyg, välj Inställningar, klicka på Innehåll och avmarkera Blockera popup-fönster.

Google Chrome Klicka på ikonen med en skiftnyckel i webbläsarens verktygsfält, välj Inställningar, klicka på Visa avancerade inställningar, klicka på knappen Innehållsinställningar i avsnittet Sekretess, Välj ”Tillåt alla webbplatser att visa popup-fönster” vid Popup-fönster.

Safari Öppna Safarimenyn och klicka på Inställningar. Klicka på fliken Säkerhet och avvmarkera Blockering av popup-fönster.

Edge
Välj knappen Fler åtgärder (som är markerad med … uppe i högra hörnet) och välj sedan Inställningar. Rulla nedåt i listan för att välja Visa avancerade inställningar och avaktivera Blockera popup-fönster.

Kommer det att vara möjligt att göra utlandsbetalningar via Ekobanken framöver?

Utlandsbetalningar finns inte i internetbanken och vi tar heller inte emot betalningar från utlandet. Den som har regelbundna utlandsbetalningar bör använda sig av en annan bank för den tjänsten. För enstaka utlandsbetalningar räknar vi med att kunna hjälpa kunder manuellt.

Går det att ha kortinlösen till sitt konto i Ekobanken?

Inlösenavtalet kopplas till kontot i Ekobanken.

Går det att ha Företags-Swish kopplat till sitt konto i Ekobanken?

Ekobanken har ännu inte denna tjänst.

Kan vi göra förtida uttag från bundna konton, Oikocredit Sparkonto eller sparbrev och vad kostar det?

Ja, det går alltid att göra förtida uttag från bundet konto eller sparbrev.

Avgiften för förtida uttag från sparbrev finns under Aktuella räntor.

Avgiften för förtida uttag från bundet konto består av ränteskillnadsersättning. Kontakta banken för en aktuell uträkning.

Uttag från övriga konton är kostnadsfria.

Är Ekobanken en antroposofisk bank?

Ekobanken startade 1998 som en fortsättning på EkoSparkassan som i sin tur hade startats av människor som var inspirerade av de tankar i antroposofin om samhället och människan som brukar kallas social tregrening. Runt Ekobanken finns i dag ett brett spektrum av medlemmar, kunder och utlåning som speglar de ideal som banken haft med sig från början: ett mänskligt umgänge med pengar, transparens i utlåningen o s v; värden som är gemensamma för Ekobankens kunder och medlemmar oavsett vilka rötter de har.

Läs mer under fliken Policyer -Värdegrund.