Oikocredit Sparkonto – Att investera i människor

Med Oikocredit Sparkonto kan du spara på ett vanligt konto med ränta och svensk insättningsgaranti och veta att dina pengar bidrar till bättre levnadsvillkor för människor i låginkomstländer, medan de är i banken. Detta blir möjligt genom att Ekobanken ger motsvarande kredit till Oikocredit.

Vad gör Oikocredit 

Oikocredit är en samhällsekonomisk investerare och ett globalt kooperativ med över fyra decenniers erfarenhet av att arbeta med positiv förändring genom investeringar i finansiell integration, jordbruk och förnybar energi. Med målet att ge låginkomsttagare en förbättrad livskvalitet stödjer Oikocredit partners i Afrika, Asien och Latinamerika genom lån, investeringar och kapacitetsbyggnad.

Oikocredit finansieras av människor och institutioner som vill vara en del av en global rörelse som vill nå en social förändring. Våra investeringar tar hänsyn till både sociala konsekvenser samtidigt som miljön skyddas och genererar en rättvis finansiell avkastning.

Vi är en global organisation med lokal närvaro, som kan svara på våra partners behov och stärka dem genom att erbjuda mer än finansiering.

Här kan du läsa mer om Oikocredit.