Föreningsstämma

Föreningsstämman 2015

Ekobankens stämma ramades in av ett förmiddagsseminarium med Anders Wijkman och en minimässa där ett tjugotal av bankens kunder presenterade sig i Kulturhuset i Ytterjärna. Stämman leddes stadigt och vant av Lotta Hedström. Olika medarbetare presenterade bankens olika delar såsom IT, ekonomi, marknad, krediter och det kommande betaltjänstprojektet. Resultatet och balansräkningen fastställdes enligt styrelsens förslag, se den ekonomiska informationen här. Av vinsten på 1,59 Mkr avsattes en miljon till utvecklingsfonden att användas till bankens kommande tekniska utveckling.

Stämman valde följande personer till förtroendekrets (bankfullmäktige) fram till stämman 2018: Anders Engström, Pär Granstedt, Lotta Hedström, Bonny Laurén, Mats Wedberg, Wolf Pietsch, Eva Frisinger, Elsa Jonsson och Wijnand Koker.

Fram till stämman 2017 valdes Ulla Lundquist, som samtidigt tackades av för sina förtjänstfulla insatser i bankens styrelse. Som ersättare fram till nästa ordinarie föreningsstämma valdes: Anders Kumlander, Johanna Heckscher, Hanna Wetterstrand, Sven Bartilsson, Pernilla Svebo Lindgren och Amanda Haworth-Wiklund. Kristina Persson, som sedan i september är minister för strategi- och framtidsfrågor, och som därmed avgick ur förtroendekretsen, fick en tackhälsning.

Dokument
Protokoll föreningsstämma 2015