Handbok i Lokal Finansiering

Ekobankens styrelseordförande Ulla Herlitz har skrivit en handbok i lokal finansiering. Den beskriver företagsformer, finansieringsformer och presenerar flera goda exempel på framgångsrik lokal utveckling. Handboken kan laddas ner från Hela Sverige ska Levas webbsida och kan även beställas från deras kansli.

Handbok i Lokal finansiering