Stor internationell konferens med värderingsdrivna banker

gabv summit

Just nu pågår Global Alliance for Banking on Values Summit i Vancouver, Kanada. Global Alliance for Banking on Values (GABV) är ett internationellt nätverk där Ekobanken är medlemmar. Det består av 54 banker och partners som alla arbetar för att skapa en positiv förändring i banksektorn.

Global Alliance for Banking on Values Summit

Nu pågår Global Alliance for Banking on Values Summit. För att fira sitt 10-årsjubileum genomför GABV för första gången en öppen konferens som samlar både bankledare och andra som är intresserade av att diskutera och mötas kring – ”Redefining Banking for a Radically Different Future” – hur kan banker och finansinstitut ta itu med sociala, miljömässiga och ekonomiska utmaningar?

Syftet med konferensen är att:

  • Utforska hur värderingsbaserade banker kan hantera sociala, miljömässiga och ekonomiska utmaningar.
  • Utforska hur man skapar ett ansvarsfullt och öppet banksystem som kan vara med och stötta de stora utmaningar vi har framför oss.
  • Skapa en diskussion och inspirerande utbyte av genomförbara idéer.

Eftersom konferensen är i Kanada och kräver en lång flygresa avstår vi från att delta, men vi kommer ändå kunna ta del av innehållet och diskussionerna tack vare vårt medlemskap i nätverket.

Läs mer om konferensen och GABV