Kom och möt Ekobanken på Byggmenskapsmässan i Göteborg 17 september!

Just nu pågår en spännande utveckling i hela Europa: bostadskonsumenter går samman i grupper och blir sina egna byggherrar. Därmed växer ett nytt sätt att producera bostäder fram som pressar produktionskostnader, tillgodoser en större bredd av behov och ökar mångfalden i den byggda miljön. I Sverige ligger Göteborg i täten av den här utvecklingen och staden ser att byggemenskaper har en viktig roll i framtidens bostadsbyggande.Torsdagen den 17 september arrangeras en ”minibomässa” med inriktning på byggemenskaper i Frihamnen i Göteborg. Mässan är öppen för befintliga byggemenskaper, nya och ännu ej bildade grupper, samt den intresserade allmänheten. Inträdet är gratis. Bakom arrangemanget står Göteborgs stad i samarbete med Föreningen för Byggemenskaper.

http://byggemenskap.se/goteborgs-byggemenskapsmassa-2015/