Kommande uppdateringar och förbättringar i våra digitala kanaler

Här kommer vi löpande att uppdatera vad som är på gång i internet- och mobilbanken

Kommande händelser kommer att visas.

Det kommer att bli tydligare hur betalningsmottagare sparas. Detta fungerar i dag men syns inte helt tydligt.

Även företag kommer att kunna skicka säkra meddelanden.

Mobilbanken kommer att få ett nytt utseende i november