Frågor och svar

Vilket är Ekobankens clearingnummer?

Ekobankens clearingnummer är 9700 och alla konton och lån i Ekobanken börjar med det clearingnumret.

Omfattas Ekobanken av den svenska insättningsgarantin?

Ja, alla konton i Ekobanken omfattas av svensk insättningsgaranti. Insättningsgarantin ersätter kapital och upplupen ränta upp till 950 000 kronor per person och institut. Medlemsinsatsen är en ägarandel och omfattas inte av garantin. Läs vidare på insattningsgarantin.se

Hur blir jag medlem i Ekobanken?

Du köper andelar genom att fylla i önskat belopp på en kontoöppningsblankett när du öppnar konto alternativt på blanketten
Köp av andelar
Om du i framtiden behöver sälja insatsen så kan Ekobanken hjälpa till med det.

Fler frågor och svar

Läs under respektive rubrik Privat eller Företag.