Frågor och svar

Vilket är Ekobankens clearingnummer?

Ekobankens clearingnummer är 9700 och alla konton och lån i Ekobanken börjar med det clearingnumret.

Omfattas Ekobanken av den svenska insättningsgarantin?

Ja, alla konton i Ekobanken omfattas av svensk insättningsgaranti. Insättningsgarantin ersätter kapital och upplupen ränta upp till 1 050 000 kronor per person och institut. Medlemsinsatsen är en ägarandel och omfattas inte av garantin. Läs vidare på insattningsgarantin.se

Hur blir jag medlem i Ekobanken?

Du köper andelar genom att fylla i önskat belopp på en kontoöppningsblankett när du öppnar konto alternativt på blanketten
Köp av andelar
Om du i framtiden behöver sälja insatsen så kan Ekobanken hjälpa till med det.

Fler frågor och svar

Läs under respektive rubrik Privat eller Företag.