Mobilbanken – läs om uppdateringar

Nu kan du göra flera saker i mobilbanken som tidigare bara har fungerat i internetbanken:
– spara mottagare
– se signerade uppdrag
– ändra namn på konton
För att behålla en god säkerhet behöver mobilbanken på din telefon uppdateras. Lägsta version på mobilbanken som tillåts efter 1 december är version 6.7.0
I samband med detta kommer även stöd för några äldre versioner av operativsystem att tas bort. Nya lägsta krav är 9.3.5 eller nyare (iOS), 5.0.0 eller nyare (Android). Säkerställ att du har de senaste uppdateringarna från din mobiltillverkare. Läs mer här om tekniska krav för att använda internetbanken och mobilbanken.