Nominera till Giraffpriset!

Social Venture Network, SVN, delar årligen ut Giraffpriset från och med 2011.

Priset ska gå till en person eller företag/organisation som stuckit ut halsen, gjort något extra modigt, som trott så starkt på något att man varit villig till ett stort risktagande, ha brutit igenom motstånd och som har motiverats av att göra något gott för människor och för jorden.

Kontakta www.svnsweden.se eller annika[at]ekobanken.se med din nominering!