Nya allmänna villkor för inlåning

From 2011-06-23 kommer Ekobanken att ändra Allmänna villkor för inlåning. Via länken nedan finns texten i sin helhet. Kontakta banken om du har frågor eller vill ändra något i dina avtal med anledning av de nya villkoren.

 

Kontoöppningsblankett för privatperson
Kontoöppningsblankett för förening eller företag