Ekobankens föreningsstämma hålls digitalt

I dagarna landar kallelsen till årets föreningsstämma hos bankens medlemmar. Med anledning av Corona-viruset (COVID-19) och myndigheternas rekommendationer har Ekobankens styrelse beslutat att årets föreningsstämma den 24 april ska hållas digitalt. Det planerade öppna seminariet och minimässan kommer att skjutas på till ett senare tillfälle. Du som är kallad till föreningsstämman och väljer att anmäla …

Med anledning av Corona-viruset (COVID 19)

Med anledning av Corona-viruset (COVID-19) ser vi till att bedriva verksamheten så att smittspridning undviks. Det innebär att vi begränsar våra fysiska kundmöten och möten genomförs istället via telefon eller digitalt. Förutom via telefon nås vi som vanligt via säkra meddelanden i internetbanken och mobilbanken. Vi har nära kontakt med de kunder som behöver stöd. …

Information till för dig som företagare, med anledning av Covid 19 (Coronaviruset)

Regeringen och statliga myndigheter har vidtagit ett antal åtgärder för att hjälpa företagare som drabbats: Korttidspermittering införs Det här förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften och samtidigt får den anställde ut över 90 procent av lönen. Har du anställda och ditt företag är ekonomiskt pressat kan du få ekonomiskt stöd och detta …

Återlansering: stödkonto med Vi-skogen

Nu återlanserar vi Vi-skogens stödkonto. Det innebär att Ekobanken ger Vi-skogen ett ekonomiskt stöd istället för att du som kund får ränta på ditt sparkonto. Summan vi ger till Vi-skogen baseras på kundernas totala sparande i stödkontot. Sedan använder Vi-skogen pengarna för att stötta fattiga småbrukande bönder i östra Afrika. Syftet är att bl.a. genom …

Maria Flock Åhlander utsedd till ny vd för Ekobanken från 1 januari 2020

Idag har Ekobankens styrelse beslutat att Maria Flock Åhlander tillträder tjänsten som ny verkställande direktör 1 januari 2020. Maria efterträder Annika Laurén, som varit vd för banken sedan den grundades 1998. – Vi är mycket glada över att idag kunna presentera Maria som ny vd från och med 1 januari. Hon bottnar med självklarhet i …