Förändring i avgifter från 2020

På grund av att vi har fått höjda kostnader från bankens leverantörer höjs några avgifter från och med 2020: Internetbanken och mobilbanken med betaltjänster m.m. privat (ungdomar 18 – 25 år halva priset, barn gratis) 110 kr/halvår Manuella uttag och överföringar (utom dödsbon) 150 kr/st Fakturabetalningar som bokas manuellt i kassan 150 kr/st Alla övriga …

Pressmeddelande: Från ord till handling omkring co2 i finansindustrin

Allt fler banker skriver på FN:s Principles for Responsible Banking. Men för att kunna agera och veta hur mycket de bidrar till den globala uppvärmningen behövs verktyg för att mäta koldioxidutsläppen på ett objektivt och enhetligt sätt i utlånings- och investeringsportföljerna. Under parollen ”Om du inte kan mäta det… så kan du inte hantera det” …

Klimatstrejk 27 september

Idag 20 september inleds #weekforfuture med #schoolstrikeforclimate och de första skolstrejkerna är redan i gång runt om i världen. Om en vecka, den 27 september, ansluter vi oss till den globala strejken för klimatet och håller banken stängd mellan kl. 13-16. Har du frågor är du välkommen att skicka ett mejl till info@ekobanken.se  

Kortare tid för utloggning på Internetbanken

Från den 14 september kommer du att loggas ut automatiskt från internetbanken om du varit inaktiv i fem minuter. Detsamma gäller för Mobilbanken. Tidigare skedde automatisk utloggning efter tio minuter. Den här förändringen genomförs på grund av att nya regelverk träder i kraft och som ställer högre säkerhetskrav. Vi vet att våra företagskunder kommer att …

Delårsrapport 2019

Ekobankens delårsrapport för första halvåret 2019 visar på fortsatt positiv utveckling. I januari översteg balansomslutningen för första gången en miljard kronor. Sedan årsskiftet har balansomslutningen ökat med 135 mkr. Resultatet uppgår till 0,7 mkr och räntenettot ökade med 6% sedan årsskiftet. Banken har inte haft några reella kreditförluster under första halvåret. Ekobankens idé är att …

Debatt: ”Staten diskriminerar sociala företag”

Tiotusentals föreningar i Sverige bedriver affärsmässig verksamhet. Det finns stora möjligheter för ett växande socialt företagande – men då krävs bättre hjälp med finansiering. Staten bör ge Mikrofonden chans att göra detta möjligt. Det skriver representanter från Mikrofonden, Ekobanken och Coompanion i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 27 augusti. Alla som har varit engagerade …