Europas farligaste finansiella produkt utsedd

Nästan 2000 personer deltog i omröstningen ”Europa söker den farligaste finansiella produkten”.  Vinnare i den första kategorin, som handlar om finansiella produkter som skadar konsumenter och investerare var ”produkten” Kreditförlustswappar på tillväxtmarknader före bland annat Kreditkort med extremt höga räntor med motiveringen: ”Roten till Eurozonens skuldkris var statlig upplåning som inte stoppades trots en aktiv …

VD Annika Laurén på listan över Sveriges miljömäktigaste

Tidningen Miljöaktuellt har utsett 2013 års 100 miljömäktigaste personer och som nr etta på listan kom återigen Johan Rockström som är chef för Stockholm Resilience Centre och professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet. Annika Laurén kom på plats nr 70. Bland andra ”miljömäktiga” med anknytning till Ekobanken kan nämnas: 18 Lars Nellmer, VD för KRAV 31 …

Familjer kan återförenas tack vare kyrkodonation – gåvan placeras i Ekobanken

Kinda pastorat donerar 90 000 kr till integrationsarbetet, något som gör det möjligt för somaliska barnfamiljer att återförenas. Gåvan placeras i Ekobanken som en garanti för dem som behöver låna till t ex flygbiljetter för att somaliska barn och föräldrar ska kunna återförenas. Garantin kommer även att kunna användas för mikrolån för den som vill …

Pressmeddelande 29 januari 2013: Fortsatt ökat intresse för hållbart bankkoncept

Ekobanken fortsatte under 2012 att växa för 14:e året i rad. Inlåningen ökade under året med 13 procent och bankens balansomslutning är nu över en halv miljard kronor. Det allmänna intresset för en ny, hållbar bankkultur tycks öka. En tydlig utveckling hos Ekobanken är att det nu främst är privatpersoner som står för den ökade …

Årets Lokalekonomidagar på flera platser i Sverige

Under våren 2013 kommer det att arrangeras regionala Lokalekonomidagar på fyra platser i Sverige. Genom dessa konferenser hoppas arrangörerna nå fler och kunna fokusera ännu mer på vad som behövs för att utveckla den lokala ekonomin utifrån de lokala förutsättningarna. Ekobanken är en av initiativtagarna och är medarrangör till Lokalekonomidagarna. Läs mer och anmäl dig …

Sista dagarna att kunna nominera till Giraffpriset

So­ci­al Ven­tu­re Network, SVN, de­lar från och med 2011 år­li­gen ut Gi­raff­pri­set. Pri­set ska gå till en per­son, ett fö­re­tag el­ler en or­ga­ni­sa­tion som stuc­kit ut hal­sen, gjort nå­got ex­tra mo­digt och trott så starkt på detta att man va­rit vil­lig till ett stort risk­ta­gan­de, ha bru­tit ige­nom mot­stånd. Det ska hand­la om mil­jö, so­ci­alt …

Ekobanken pratar hållbart sparande i Norrköping nu på måndag

Hur kan jag spara och placera pengar så att jag vet att pengarna används på ett ansvarsfullt sätt? Kom och lyssna till representanter från Ekobanken och Oikocredit Sverige som berättar om hur dina pengar kan medverka till ett mer hållbart samhälle. Arrangör: Norrköpings kommun genom SPIRA-initiativet. Tid: Måndagen den 21 januari kl 18.30 Plats: Café …