Idag deltar vi på Earth Day Week

Idag börjar den digitala konferensen Earth Day Week som är arrangerad av We Don’t Have Time. Konferensen pågår 20-25 april. Dagens tema är ”Finance” och Ekobanken är med i panelen som diskuterar “People’s Climate Finance”. Konferensen är kostnadsfri med olika teman för varje dag. Vill du följa konferensen kan du göra det här.

Ekobankens föreningsstämma hålls digitalt

I dagarna landar kallelsen till årets föreningsstämma hos bankens medlemmar. Med anledning av Corona-viruset (COVID-19) och myndigheternas rekommendationer har Ekobankens styrelse beslutat att årets föreningsstämma den 24 april ska hållas digitalt. Det planerade öppna seminariet och minimässan kommer att skjutas på till ett senare tillfälle. Du som är kallad till föreningsstämman och väljer att anmäla …

Med anledning av Corona-viruset (COVID 19)

Med anledning av Corona-viruset (COVID-19) ser vi till att bedriva verksamheten så att smittspridning undviks. Det innebär att vi begränsar våra fysiska kundmöten och möten genomförs istället via telefon eller digitalt. Förutom via telefon nås vi som vanligt via säkra meddelanden i internetbanken och mobilbanken. Vi har nära kontakt med de kunder som behöver stöd. …

Information till för dig som företagare, med anledning av Covid 19 (Coronaviruset)

Regeringen och statliga myndigheter har vidtagit ett antal åtgärder för att hjälpa företagare som drabbats: Korttidspermittering införs Det här förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften och samtidigt får den anställde ut över 90 procent av lönen. Har du anställda och ditt företag är ekonomiskt pressat kan du få ekonomiskt stöd och detta …

Återlansering: stödkonto med Vi-skogen

Nu återlanserar vi Vi-skogens stödkonto. Det innebär att Ekobanken ger Vi-skogen ett ekonomiskt stöd istället för att du som kund får ränta på ditt sparkonto. Summan vi ger till Vi-skogen baseras på kundernas totala sparande i stödkontot. Sedan använder Vi-skogen pengarna för att stötta fattiga småbrukande bönder i östra Afrika. Syftet är att bl.a. genom …