Klimatstrejk 27 september

Idag 20 september inleds #weekforfuture med #schoolstrikeforclimate och de första skolstrejkerna är redan i gång runt om i världen. Om en vecka, den 27 september, ansluter vi oss till den globala strejken för klimatet och håller banken stängd mellan kl. 13-16. Har du frågor är du välkommen att skicka ett mejl till info@ekobanken.se  

Kortare tid för utloggning på Internetbanken

Från den 14 september kommer du att loggas ut automatiskt från internetbanken om du varit inaktiv i fem minuter. Detsamma gäller för Mobilbanken. Tidigare skedde automatisk utloggning efter tio minuter. Den här förändringen genomförs på grund av att nya regelverk träder i kraft och som ställer högre säkerhetskrav. Vi vet att våra företagskunder kommer att …

Delårsrapport 2019

Ekobankens delårsrapport för första halvåret 2019 visar på fortsatt positiv utveckling. I januari översteg balansomslutningen för första gången en miljard kronor. Sedan årsskiftet har balansomslutningen ökat med 135 mkr. Resultatet uppgår till 0,7 mkr och räntenettot ökade med 6% sedan årsskiftet. Banken har inte haft några reella kreditförluster under första halvåret. Ekobankens idé är att …

Debatt: ”Staten diskriminerar sociala företag”

Tiotusentals föreningar i Sverige bedriver affärsmässig verksamhet. Det finns stora möjligheter för ett växande socialt företagande – men då krävs bättre hjälp med finansiering. Staten bör ge Mikrofonden chans att göra detta möjligt. Det skriver representanter från Mikrofonden, Ekobanken och Coompanion i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 27 augusti. Alla som har varit engagerade …

Ekobanken i Almedalen

Ekobanken har som uppgift att finansiera företag som skapar ekologiska, sociala och kulturella mervärden. Genom våra seminarier i Almedalen vill vi visa goda exempel och bidra till att föra diskussionen framåt kring det hållbara samhällsbygget Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, sal D24. Med reservation för ändringar Tisdag den 2 juli 08:00 Går det att driva bankverksamhet som …

Remissyttrande på promemorian Ny associationsrättslig reglering för medlemsbanker

Lagen om medlemsbanker kommer att avvecklas till årsskiftet 2020. I stället ska Ekobanken lyda under Lagen om ekonomiska föreningar (förutom övrig banklagstiftning). Ekobanken har getts tillfälle att yttra sig över förslaget hur detta ska genomföras i lagstiftningen. Förslag Ekobanken föreslår att det nya kapitlet 10 a kap i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse kompletteras med …

Välkommen på frukostseminarium

Vi deltar i Fairtrade Challenge och bjuder tillsammans med Fairtrade in till ett inspirerande frukostseminarium. Kom och träffa oss och lär dig mer om hållbara pengar och Fairtrade. När: 9 maj kl. 8:30-9:15 (en schysst frukost finns uppdukad från kl. 8:15) Var: Lilla Nygatan 13, Stockholm Anmäl dig till karin.runge@ekobanken.se senast 7 maj. Begränsat antal …