Mobilbanken – läs om uppdateringar

Nu kan du göra flera saker i mobilbanken som tidigare bara har fungerat i internetbanken: – spara mottagare – se signerade uppdrag – ändra namn på konton För att behålla en god säkerhet behöver mobilbanken på din telefon uppdateras. Lägsta version på mobilbanken som tillåts efter 1 december är version 6.7.0 I samband med detta …

Pressmeddelande: Ekobanken kräver förändringar för en hållbar finansiell framtid

Ekobanken presenterar i dag idéer för nödvändiga förutsättningar att skapa hållbar finans Byggstenar för att möta Parisavtalet och FN:s Globala målen Att omskapa finansområdet I dag publicerades rapporten “New Pathways – Building Blocks for a Sustainable Finance Future for Europe” (Nya vägar – byggstenar för en hållbar finansiell framtid för Europa) – en gemensam ansträngning …

Delårsrapport per den 30 juni 2017

Ekobankens halvårsbokslut per 2017-06-30 finns nu på hemsidan under Ekonomi. Balansomslutningen har ökat med 101 miljoner kronor, utlåningen med 15 % och inlåningen med 14 %. Ekobanken lånar inte upp medel på finansmarknaden utan arbetar enbart med att placera så mycket som möjligt av inlåningen som utlåning med ekologiska, sociala och kulturella mervärden. 92 % …