Ekobanken i Almedalen

Ekobanken har som uppgift att finansiera företag som skapar ekologiska, sociala och kulturella mervärden. Genom våra seminarier i Almedalen vill vi visa goda exempel och bidra till att föra diskussionen framåt kring det hållbara samhällsbygget Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, sal D24. Med reservation för ändringar Tisdag den 2 juli 08:00 Går det att driva bankverksamhet som …

Remissyttrande på promemorian Ny associationsrättslig reglering för medlemsbanker

Lagen om medlemsbanker kommer att avvecklas till årsskiftet 2020. I stället ska Ekobanken lyda under Lagen om ekonomiska föreningar (förutom övrig banklagstiftning). Ekobanken har getts tillfälle att yttra sig över förslaget hur detta ska genomföras i lagstiftningen. Förslag Ekobanken föreslår att det nya kapitlet 10 a kap i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse kompletteras med …

Välkommen på frukostseminarium

Vi deltar i Fairtrade Challenge och bjuder tillsammans med Fairtrade in till ett inspirerande frukostseminarium. Kom och träffa oss och lär dig mer om hållbara pengar och Fairtrade. När: 9 maj kl. 8:30-9:15 (en schysst frukost finns uppdukad från kl. 8:15) Var: Lilla Nygatan 13, Stockholm Anmäl dig till karin.runge@ekobanken.se senast 7 maj. Begränsat antal …

Omflyttningar i ledningen för Ekobanken

I samband med bankens årsstämma och fullmäktige- samt styrelsemötena i anslutning så beslutades det en del omflyttningar i ledningen. Kristoffer Lüthi som varit vice vd och kreditchef går över till att bli arbetande styrelseordförande och ny vice vd är Maria Flock Åhlander. Annika Laurén kvarstår som vd men planerar att avgå 2020 och styrelsen vill …

Fullsatt på Ekobankens årsstämma

Vi vill rikta ett stort tack till alla som kom och deltog på vår årsstämma. Årets stämma hölls i Ytterjärna Kulturhus och dagen började med ett inspirationsseminarium med temat ”Hållbar livsstil”. I kulturhusets foajé hölls en minimässa på samma tema. Under eftermiddagen genomfördes bankens årsstämma, som var till brädden fylld med engagerade medlemmar. Återigen – …

Webinar – Byggemenskaper som en del av bostadsförsörjningen

Föreningen för Byggemenskaper bjuder in till konferensen ”Byggemenskaper som en del av bostadsförsörjningen” i Uppsala 5-7 april 2019. Vi är med och pratar om byggemenskapernas finansieringsmöjligheter tillsammans med Coompanion och Mikrofonden Väst. Konferensen vänder sig i första hand till dig som är politiker, kommunanställda eller som arbetar professionellt med stadsutveckling. Konferensen är fullbokad men du …