Delårsrapport per den 30 juni 2017

Ekobankens halvårsbokslut per 2017-06-30 finns nu på hemsidan under Ekonomi. Balansomslutningen har ökat med 101 miljoner kronor, utlåningen med 15 % och inlåningen med 14 %. Ekobanken lånar inte upp medel på finansmarknaden utan arbetar enbart med att placera så mycket som möjligt av inlåningen som utlåning med ekologiska, sociala och kulturella mervärden. 92 % …

Ekobankens program i Almedalen 2017

Almedalsveckan i Visby pågår den 2-9 juli 2017. Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder Ekobanken ett digert program den 5-6 juli. Syftet är att belysa aktuella frågor inom hållbarhetsområdet och visa på goda exempel. Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal B 22 Onsdag den 5 juli 8:00 – 8:50 Hur kan bank- och finanssektorn …