Lokalekonomidagarna 25-26 augusti 2016 ”En annan ekonomi – lokal och hållbar”

De senaste åren har nya forskningsfält växt fram för att förstå hur vi kan ställa om till en hållbar ekonomisk utveckling. Det talas om bioekonomi, delningsekonomi, cirkulär ekonomi och ekonomisk utveckling som en följd av flyktingvågen. Men vad betyder egentligen dessa begrepp och framförallt; vad betyder det för den lokala utvecklingen på platserna där vi …

Så framtiden lördagen den 30 april

Lördagen den 30 april kl.10 bjuder Arthur Borghs och Åsa Nyberg in er att så havre på Sörby Gård. Så Framtiden är en manifestation mot GMO och för rena livsmedel och startade i Schweiz för åtta år sedan. I Sverige är det sjätte året i rad som vi sår framtiden tillsammans. Det erbjuds kaffe, korvgrilling …

Ekobanken bjuder in till seminarium om Byggemenskaper i Göteborg 15/3

Ekobanken möter många som är intresserade av att bygga ekologiskt eller skapa boendemöjligheter tillsammans. En byggemenskap är en relativt ny form där en grupp människor utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och senare använder en byggnad. Gruppernas delaktighet möjliggör ökad social sammanhållning, lägre kostnader, större variation och mångfald i staden och innovationskraft som …

Bankens resultat 2015 och kurs på andelarna

Bankens resultat efter skatt för år 2015 uppgick till 599 tkr. Inte heller 2015 har banken haft några kreditförluster. Styrelsen fastställde kursen på andelarna till 1.215/1 000 kr, motsvarande en värdeökning om 1 procent. Detta gäller andelar utöver den obligatoriska medlemsinsatsen på 1 000 kr. Både ut- och inlåning har växt under året, utlåningen med …

Pressmeddelande: Ekobanken får ny, modern IT-plattform och hållbara samarbetsfördelar

Ekobanken har ca 5 000 kunder som alla har valt en värdedriven bank för att de önskar att deras pengar ska förvaltas så att de stödjer ekologisk, social och kulturell utveckling. Kunderna kan nu se fram mot helt nya digitala produkter inom internetbanken och mobilbanken eftersom Ekobanken har ingått samarbete med Skandinavisk Data Centrale, SDC, …