Jobb

Vill du vara med och utveckla en etisk och social bank i Sverige?

Ekobanken är Sveriges fristående representant för den växande internationella bankimpuls som kallas social banking/sustainable banking. I Ekobanken möts sparare som vill att deras pengar ska förvaltas mer transparent och ansvarsfullt och låntagare som genererar ekologiska, sociala eller kulturella mervärden.


Lediga jobb:

Vill du bli vår nästa kreditassistent och privatlånehandläggare?

Till vår kreditavdelning i Stockholm söker vi nu en kreditassistent. Du som söker behöver ha relevant erfarenhet från arbete på en kreditavdelning i bank och ett intresse för hållbarhetsfrågor och social ekonomi. Som kreditassistent kommer du ingå i bankens kreditgrupp och huvudsakligen arbeta med följande uppgifter:

bevaka pågående krediter genom att ha kontakt med kunder och bl a sköta bankens kravhantering
upprätta skuldebrev och övriga handlingar tillsammans med våra handläggare
kontrollera inkomna handlingar och se till att de är korrekta före utbetalning och se till att handlingar arkiveras
assistera våra lånehandläggare i deras arbete
delta i kreditkommitténs möten
arbeta med rapportering till kreditchefen
hjälpa kunder och svara på frågor, främst per telefon
handlägga privatlån och ta fram beslutsunderlag och sedan följa kunderna fram till utbetalning och förvaltning av lånet (för denna del är det önskvärt att du har SWEDSEC-licens

Personen vi söker ska arbeta deltid till heltid och vara van vid att arbeta självständigt och ha erfarenhet av kreditgivning. Du ska kunna arbeta självständigt och strukturerat och ska trivas med att utveckla både banken och våra kunder tillsammans med övriga medarbetare. Vi söker samtidigt en medarbetare som ska arbeta med våra företagskunder och du som motsvarar delar av kompetensen för den tjänsten kan erbjudas en högre tjänstgöringsgrad.

Ansökan skickas till bankens vice VD och kreditchef Kristoffer Lüthi på kristoffer.luthi@ekobanken.se . Du är också välkommen att ringa på 0705517750.

 

Vill du arbeta med våra företagskunder?

Det är många företag och föreningar som vill bli kunder i Ekobanken och vi behöver nu en person som kan arbeta med att ta in och introducera nya företagskunder och vårda och vidareutveckla de befintliga. Du som söker behöver ha erfarenhet från arbete i bank eller motsvarande och ett intresse för hållbarhetsfrågor och social ekonomi. Du kommer att ingå i vår kundservicegrupp och vara placerad i Järna och Stockholm.

Arbetsuppgifterna kommer huvudsakligen att vara:
– kontakter med kunder per telefon, digitalt och fysiska möten
– försäljning av bankens tjänsteutbud till företag
– upplägg av tjänster i bankens system och i externa system såsom Bankgirot
– underhåll av befintliga företagskunder
– vara del av vår kundservicegrupp och ta emot och hantera de ärenden som kommer in

Personen vi söker ska arbeta halvtid till heltid. Du ska kunna arbeta självständigt och strukturerat och ska trivas med att utveckla både banken och våra kunder tillsammans med övriga medarbetare. Vi söker samtidigt en medarbetare som kreditassistent och privatlånehandläggare till vår kreditavdelning och du som motsvarar delar av kompetensen för den tjänsten kan erbjudas mer än halvtid. Läs gärna den annonsen också.

Ansökan skickas till Ekonomi- och hållbarhetschef Maria Flock Åhlander på maria.flock-ahlander@ekobanken.se. Du är också välkommen att ringa på 08-551 714 70. Du som vill sälja platsannonsplats behöver dock inte ringa detta nummer;-)

 

 

Ekobanken är en unik bank i Sverige. Våra kunder är hållbarhetsinriktade företag och föreningar samt privatpersoner som vill veta vad deras pengar arbetar för när de är i banken. Ekobanken är en del av den växande internationella bankimpuls som kallas sustainable banking (www.gabv.org).