Klimat

Ekobanken och klimatet

”Ekobanken vill medverka till att skapa ekologiska, sociala och kulturella mervärden och göra det möjligt för människor att använda pengar på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Det mest kraftfulla verktyget i detta arbeta är bankens utlåningspolicy.”

Ovan är ett utdrag ur vår hållbarhetspolicy. Allt som vi gör utgår från våra tre policys; hållbarhetspolicyn,utlåningspolicyn och resepolicyn. Detta innebär både begränsningar och utmaningar för oss. En grundläggande tanke med Social banking är att ta hänsyn till människor och jorden. Banken ska stötta verksamheter som ger mer än en finansiell avkastning och som också ger möjlighet till personlig växt. Våra ledord är:

  • Transparens
  • Ömsesidighet
  • Påverkan

Ekobankens största klimatpåverkan sker genom den utlåning som beviljas. Utlåningen påverkar självklart miljön och samhället både positivt och negativt. Positivt genom de krav vi ställer vid utlåning i enlighet med vår utlåningspolicy. Riktlinjer och urvalskriterier för hållbar utlåning innebär att vi lånar ut till projekt som tar en miljöhänsyn och/eller socialt ansvar. Den negativa miljöpåverkan som kan uppstå genom våra kunder är till exempel resor och resthantering.

För dig som kund finns möjlighet att styra din inlåning till kontoformen Ekologi och klimat där klimatfrågan är i fokus och jordbruket har en nyckelroll när det gäller att bygga upp jordens energi.

Klimat fält

Vår egen direkta miljö- och klimatpåverkan har vi följt upp sedan 2003. Ekobankens resepolicy ger riktlinjer för val av transportmedel vid resor i tjänsten. Vi följer också upp resor till och från arbetet, el och uppvärmning, papper och annat förbrukningsmaterial samt övriga inköp.