Vill du också göra något?

Utan att vi själva anser oss bäst i klassen vill vi inspirera dig som kund att minska din privata eller företagets klimatpåverkan. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Vi vill helt enkelt göra våra kunder ännu mer medvetna om klimatfrågan. Nedan följer några enkla tips om hur du kan börja och vad du kan göra.

1. Beräkna ditt fotavtryck… som privatperson …som företagare
2. Effektivisera
3. Ställ om till förnybar energi
4. Klimatkompensera
5. Andra tips och idéer

1) Beräkna ditt fotavtryck…

Börja med att analysera din klimatpåverkan genom att beräkna din energianvändning och klimatutsläpp. Det gör du enklast genom en klimatkalkylator. Dina utsläpp uttrycks i koldioxidekvivalenter, vilket betyder att alla klimatpåverkande gaser är medräknade. De här kalkylatorerna gillar vi.

…som privatperson
Klimatkontot: IVLs klimatkalkylator
Denna kalkylator riktar sig till dig som privatperson och omfattar klimatpåverkan från bostad, resor, mat och övrigt. Här gör du en snabbuppskattning av din klimatpåverkan uttryckt i koldioxidekvivalenter och ser om du har en hållbar livsstil. Du får också en jämförelse med medelsvenskens utsläpp.

Klimatsmartkalkylatorn
Den här kalkylatorn omfattar klimatpåverkan från mat, resor, hem och prylar och riktar sig till privatpersoner. Här får du snabbt fram en uppskattning av din klimatprofil uttryckt både i antal koldioxidekvivalenter och antal jordklot.

 

…som företagare
myclimate´s kalkylator för företag

myclimate’s klimatkalkylator omfattar klimatpåverkan från energi, arbets- och tjänsteresor, mat och dryck till anställda samt pappersförbrukning och avfall. Den är förhållandevis enkel att fylla i och företagets klimatprofil uttrycks i koldioxidekvivaltenter, CO2e.

2) Effektivisera

Den bästa kWh (kilowatttimmen) är förstås den som inte används! Minska din energianvändning genom att

sänka värmen inomhus
låta tomma rum vara släckta rum
byt till lågenergilampor, -lysrör och led-belysning
inför en rese- och mötespolicy

3) Ställ om till förnybar energi

Se över dina el- och uppvärmningsavtal.
Samtidigt som du ställer om till förnybar el kan du sänka elkostnaden. Förnybar el är t ex vindkraft, solenergi och småskalig vattenkraft.

När det kommer till uppvärmning så beror valet mycket på var du befinner dig i Sverige. Fjärrvärme på en ort kan vara baserad på förnybar källa och kol på en annan. Bergvärme kan vara ett bra alternativ eller att byta oljepannan mot en pelletspanna i kombination med solceller på taket.
Ett annat exempel är Saltå Kvarn som bytte ut oljan mot havreskalen som blir över när man maler mjöl. Avfall blev energi och sparade både miljö och pengar.
Energirådgivningen ger bra tips och information om för- och nackdelar för både företag och privatpersoner.

4) Klimatkompensera

I det korta perspektivet kan det vara svårt att få ned klimatpåverkan till noll. Då är klimatkompensation ett alternativ. Genom att klimatkompensera får du en kostnad på de utsläpp du eller företaget orsakar. Om du väljer projekt med mervärde ger du även lokalsamhällen i andra delar av världen en möjlighet till utveckling och en bättre lokal miljö.

Trädplanteringsprojekt
Energiprojekt
Utsläppsrätter

5) Andra tips & idéer

Om vi som konsumenter köper mer närodlat och äter mindre kött sänker vi vår egen klimatpåverkan avsevärt samtidigt som vi balanserar matens belastning på klimatet. Att handla ekologiskt är ett bra sätt att driva på utvecklingen.