Föreningsstyrningsrapport

Rapporten utgår från Svensk kod för bolagsstyrning med de anpassningar som följer av att Ekobanken är en medlemsbank.

I rapporten finns bland annat fördjupad information om bankens organisation, om de förtroendevalda och om var kreditbeslut fattas.

Föreningsstyrningsrapporter:

2021-03-18
2021-01-11

2020-11-03
2020-08-31
2020-06-25
2020-04-24
2020-03-13
2020-01-28
2020-01-01

2019-10-21
2019-09-24
2019-04-25
2019-01-28

2018-12-11
2018-09-20
2018-06-14
2018-04-21
2018-01-18

2017-09-26
2017-08-22
2017-06-08
2017-04-10
2017-03-15
2017-02-10

2016-12-15
2016-10-25
2016-06-13
2016-06-01
2016-04-25
2016-02-07

2015-10-12
2015-09-17
2015-06-24
2015-06-03
2015-05-29

2014-11-25
2014-10-31
2014-10-06
2014-08-28
2014-06-09
2014-04-07
2014-01-02

2013-10-05
2013-05-13
2013-01-24

2012-06-11
2012-10-25
2012-05-02
2012-03-10
2012-01-15