Fullmäktige med flera

Fullmäktige väljs på föreningsstämman. Fullmäktiges uppgifter är dels att välja styrelse, dels att stå till styrelsens och medlemmarnas förfogande för råd och normbildning i frågor av principiell beskaffenhet.

Fullmäktige ska bestå av minst tio och högst tjugofem personer med högst nio suppleanter. Föreningsstämman ska anpassa mandattider och val så att cirka en tredjedel av antalet fullmäktige väljs varje ordinarie föreningsstämma.

Ledamöter i Fullmäktige

 • Ordförande
  •  Rüdiger Neuschütz, JÄRNA
 • Vice ordförande
  • Lotta Hedström, BRÖSARP
 • Ordinarie
  • Fredrik Arvas, STOCKHOLM
  • Sören Bergström, JOHANNESHOV
  • Anders Engström, STOCKHOLM
  • Eva Frisinger, NORRKÖPING
  • Pär Granstedt, MÖLNBO
  • Anna Hallström, JÄRNA
  • Ivar Heckscher, STOCKHOLM
  • Pia Högström, SUNDSVALL
  • Shaji Joseph, BROMMA
  • Dag Klingborg, JÄRNA
  • Ewa Larsson, JOHANNESHOV
  • Lena Lago, SÖDERTÄLJE
  • Katarina Laurén, JÄRNA
  • Ylva Lundkvist Fridh, SKYTTORP
  • Ulla Lundquist, STOCKHOLM
  • Rüdiger Neuschütz, JÄRNA
  • Helena Nordlund, JÄRNA
  • Charlotta Norén, SKARA
  • Mats Pertoft, MÖRKÖ
  • Florean Pietsch, JÄRNA
  • Jan Swantesson, KARLSTAD
  • Mats Wedberg, HALLSTAVIK
 • Ersättare
  • Karl-Simon Anér, NORRKÖPING
  • Joar af Ekenstam, SUNDBYBERG
  • Johanna Heckscher, STOCKHOLM
  • Maria Rehnborg, TYRESÖ
  • Jonas Roupé, NACKA
  • Jan Svensson, GÖTEBORG

Revisorer

 • Ordinarie revisor
   • Mazar Revisionsbyrå med ansvarig revisor Bengt Fromell, auktoriserad revisor,
    Anna Stenberg, auktoriserad revisor, Mazar Revisionsbyrå

   

 • Suppleant
   • Mazar Revisionsbyrå

Valberedning

   Valberedningen ska bereda valet av fullmäktige och styrelse.

   • Pär Granstedt
   • Maria Rehnborg
   • Lotta Hedström
   • Mats Wedberg