Förtroendekrets med flera

Förtroendekretsen (bankfullmäktige) väljs på föreningsstämman. Förtroendekretsens uppgifter är dels att välja styrelse, dels att stå till styrelsens och medlemmarnas förfogande för råd och normbildning i frågor av principiell beskaffenhet.

Förtroendekretsen ska bestå av minst tio och högst tjugofem personer med högst nio suppleanter. Föreningsstämman ska anpassa mandattider och val så att cirka en tredjedel av antalet fullmäktige väljs varje ordinarie föreningsstämma.

Ledamöter i Förtroendekretsen

 • Ordförande
  •  Rüdiger Neuschütz, JÄRNA
 • Vice ordförande
  • Elsa Björklund Jonson, STOCKHOLM
 • Ordinarie
  • Fredrik Arvas, STOCKHOLM
  • Sören Bergström, JOHANNESHOV
  • Anders Engström, STOCKHOLM
  • Eva Frisinger, NORRKÖPING
  • Pär Granstedt, MÖLNBO
  • Anna Hallström, JÄRNA
  • Anna Haraldsson Jensen, RÖSTÅNGA
  • Ivar Heckscher, STOCKHOLM
  • Lotta Hedström, BRÖSARP
  • Jostein Hertwig, MÖRKÖ
  • Pia Högström, SUNDSVALL
  • Elsa Björklund Jonson, STOCKHOLM
  • Shaji Joseph, BROMMA
  • Dag Klingborg, JÄRNA
  • Wijnand Koker, JÄRNA
  • Ewa Larsson, JOHANNESHOV
  • Bonny Laurén, JÄRNA
  • Katarina Laurén, JÄRNA
  • Ylva Lundkvist Fridh, SKYTTORP
  • Ulla Lundquist, STOCKHOLM
  • Rüdiger Neuschütz, JÄRNA
  • Helena Nordlund, JÄRNA
  • Florean Pietsch, JÄRNA
  • Wolf Pietsch, SÖDERTÄLJE
  • Sofie Skalstad, UPPSALA
  • Jan Swantesson, KARLSTAD
  • Anna Söderström, BROMMA
  • Mats Wedberg, HALLSTAVIK
 • Ersättare
  • Sven Bartilsson, GÖTEBORG
  • Amanda Haworth-Wiklund, STOCKHOLM
  • Johanna Heckscher, STOCKHOLM
  • Anders Kumlander, JÄRNA
  • Maria Norberg, JÄRNA
  • Pernilla Svebo-Lindgren, VÄSTRA FRÖLUNDA
  • Hanna Wetterstrand, JOHANNESHOV

Revisorer

 • Ordinarie revisorer
  • Patrik Zettergren, auktoriserad revisor, Revisionsbyrån Fyrtornet AB
  • Bengt Fromell, auktoriserad revisor, Mazars SET Revisionsbyrå AB

Valberedning

Valberedningen ska bereda valet av förtroendekrets och styrelse.

  • Pär Granstedt
  • Anna Hallström
  • Ylva Lundkvist
  • Ulla Lundquist