Fullmäktige med flera

Fullmäktige väljs på föreningsstämman. Fullmäktiges uppgifter är dels att välja styrelse, dels att stå till styrelsens och medlemmarnas förfogande för råd och normbildning i frågor av principiell beskaffenhet.

Fullmäktige ska bestå av minst tio och högst tjugofem personer med högst nio suppleanter. Föreningsstämman ska anpassa mandattider och val så att cirka en tredjedel av antalet fullmäktige väljs varje ordinarie föreningsstämma.

Ledamöter i Fullmäktige

 • Ordförande
  •  Rüdiger Neuschütz, JÄRNA
 • Vice ordförande
  • Elsa Björklund Jonson, STOCKHOLM
 • Ordinarie
  • Fredrik Arvas, STOCKHOLM
  • Sören Bergström, JOHANNESHOV
  • Anders Engström, STOCKHOLM
  • Eva Frisinger, NORRKÖPING
  • Pär Granstedt, MÖLNBO
  • Anna Hallström, JÄRNA
  • Ivar Heckscher, STOCKHOLM
  • Lotta Hedström, BRÖSARP
  • Pia Högström, SUNDSVALL
  • Elsa Björklund Jonson, STOCKHOLM
  • Wijnand Koker, JÄRNA
  • Ewa Larsson, JOHANNESHOV
  • Bonny Laurén, JÄRNA
  • Katarina Laurén, JÄRNA
  • Ylva Lundkvist Fridh, SKYTTORP
  • Ulla Lundquist, STOCKHOLM
  • Rüdiger Neuschütz, JÄRNA
  • Helena Nordlund, JÄRNA
  • Charlotta Norén, SKARA
  • Mats Pertoft, MÖRKÖ
  • Florean Pietsch, JÄRNA
  • Wolf Pietsch, SÖDERTÄLJE
  • Jan Swantesson, KARLSTAD
  • Anna Söderström, BROMMA
  • Mats Wedberg, HALLSTAVIK
 • Ersättare
  • Karl-Simon Anér, NORRKÖPING
  • Sven Bartilsson, GÖTEBORG
  • Emilia Darsell, STOCKHOLM
  • Johanna Heckscher, STOCKHOLM
  • Shaji Joseph, BROMMA
  • Dag Klingborg, JÄRNA
  • Maria Rehnborg, TYRESÖ
  • Pernilla Svebo-Lindgren, VÄSTRA FRÖLUNDA

Revisorer

 • Ordinarie revisor
  • Bengt Fromell, auktoriserad revisor, Mazars Revisionsbyrå AB

Valberedning

Valberedningen ska bereda valet av fullmäktige och styrelse.

  • Pär Granstedt
  • Ylva Lundkvist
  • Lotta Hedström
  • Mats Wedberg