Fullmäktige med flera

Fullmäktige väljs på föreningsstämman. Fullmäktiges uppgifter är dels att välja styrelse, dels att stå till styrelsens och medlemmarnas förfogande för råd och normbildning i frågor av principiell beskaffenhet.

Fullmäktige ska bestå av minst tio och högst tjugofem personer med högst nio suppleanter. Föreningsstämman ska anpassa mandattider och val så att cirka en tredjedel av antalet fullmäktige väljs varje ordinarie föreningsstämma.

Ledamöter i Fullmäktige

 • Ordförande
  •  Lena Lago, SÖDERTÄLJE
 • Vice Ordförande
  • Dag Klingborg, JÄRNA
 • Ordinarie
  • Fredrik Arvas, STOCKHOLM
  • Sofia Edgren, JÄRNA
  • Anders Engström, STOCKHOLM
  • Eva Frisinger, NORRKÖPING
  • Pär Granstedt, MÖLNBO
  • Anna Hallström, JÄRNA
  • Ivar Heckscher, STOCKHOLM
  • Lotta Hedström, BRÖSARP
  • Ewa Larsson, JOHANNESHOV
  • Ulla Herlitz, STYRSÖ
  • Katharina Laurén, JÄRNA
  • Rüdiger Neuschütz, JÄRNA
  • Helena Nordlund, JÄRNA
  • Charlotta Norén, SKARA
  • Florean Pietsch, JÄRNA
  • Jan Swantesson, KARLSTAD
  • Mats Wedberg, HALLSTAVIK
 • Ersättare
  • Per Bergroth, HUDIKSVALL
  • Emilia Rekestad, HÖLÖ
  • Jonas Roupé, NACKA
  • Jan Svensson, GÖTEBORG
  • Johanna Schwang, STOCKHOLM
 • Medlemsrevisor
  • Rüdiger Neuschütz

Revisorer

 • Ordinarie revisor
   • Mazar Revisionsbyrå med ansvarig revisor Johanna Strandroth, auktoriserad revisor,
    Anna Stenberg, auktoriserad revisor, Mazar Revisionsbyrå

   

 • Suppleant
   • Mazar Revisionsbyrå

Valberedning

Valberedningen ska bereda valet av fullmäktige och styrelse samt ge förslag till ersättningar.

   • Pär Granstedt
   • Katharina Laurén
   • Lotta Hedström
   • Mats Wedberg