Medarbetare

Medarbetare kan nås på mail enligt:
Förnamn.efternamn@ekobanken.se

 • Therese Carlsson, kundservice företag
 • Magnus Danielsson, ekonomi
 • Laurie Ericsson, kundservice
 • Maria Flock Åhlander, ekonomi- och hållbarhetsansvarig
 • Paul Granstedt, IT och säkerhetsansvarig
 • Ewa Karlsson, rådgivare
 • Alva Laurén, kundservice
 • Annika Laurén, VD
 • Malva Lexell, kundservice
 • Åke Lidberg, projektledare IT
 • Anette Ljungcrantz, back-officeansvarig
 • Kristoffer Lüthi, vice VD
 • Ann-Katrin Masreliez, kundservice, marknad
 • Åsa Njunjes, lånehandläggare för privatlån, kundservice
 • Lena Sjödin, redovisningsansvarig
 • Ilve Steiber, compliance och riskansvarig
 • Ingrid Westerfors, rådgivare Ekobanken Väst
 • Magnus Wallin, kreditansvarig