Medarbetare

Medarbetare som kan nås på mail enligt:
förnamn.efternamn@ekobanken.se

 • Laurie Ericsson, kundservice
 • Reidar Erlandsson, kreditchef
 • Maria Flock Åhlander, VD och hållbarhetschef
 • Paul Granstedt, IT och säkerhetsansvarig
 • Ewa Karlsson, lånehandläggare
 • Marta Komiszke, kundservice
 • Staffan Krafft, riskansvarig
 • Rebecca Kviberg, ekonomichef
 • Bonny Laurén, företagshandläggare
 • Malva Lexell, gruppansvarig kundservice
 • Nina Lundin, ekonomi
 • Ann-Katrin Masreliez, företagshandläggare
 • Åsa Njunjes, lånehandläggare
 • Fredrik Persson, kundservice
 • Tove Rastad, projekt och utveckling
 • Karin Runge, kommunikationsansvarig
 • Lena Sjödin, HR-ansvarig och ekonom
 • Tony Tjernlund, lånehandläggare
 • Joakim Widén, lånehandläggare