Styrelse

Styrelsen väljs av bankens fullmäktige på möte i anslutning till stämman. Mandattider och val ska anpassas så att cirka en tredjedel av styrelseledamöterna väljs i anslutning till varje ordinarie föreningsstämma.

Kristoffer Lüthi

Kristoffer Lüthi
Järna
ordförande

Johan Öhnell

Johan Öhnell
Södertälje
vice ordförande

Geseke Lundgren

Geseke Lundgren
Järfälla
ledamot

Daniel Björklund Jonsson

Daniel Björklund Jonsson, Rönninge
ledamot

Maria Rehnborg

Maria Rehnborg
Tyresö
ledamot

Maria Flock Åhlander

Maria Flock Åhlander, Nykvarn
VD


Ovanstående styrelseledamöter är, förutom VD, oberoende från banken.
Arbetsfördelningen mellan styrelseordföranden och verkställande direktören regleras i arbetsordningar. Beredning av frågor kring ersättning till ledningen fullgörs av ordföranden. Ersättningen består av månadslön och normal pension.
Styrelsens protokoll förs av Lena Sjödin.

Styrelsens kreditkommitté

Kreditkommittén får bevilja lån upp till ett samlat engagemang om ca 8 miljoner kronor. Lån med ett samlat engagemang därutöver beslutas av styrelsen.

  • Reidar Erlandsson, kreditchef
  • Kristoffer Lüthi, styrelseordförande
  • Jan-Erik Laurén, extern ledamot
  • Magnus Wallin, extern ledamot
  • Maria Flock Åhlander, vd
  • Rebecca Kviberg, ekonomichef

Styrelsens revisionsutskott

  • Kristoffer Lüthi, styrelseordförande
  • Maria Rehnborg, styrelseledamot

Styrelsens ersättningsutskott

  • Kristoffer Lüthi, styrelseordförande
  • Maria Rehnborg, styrelseledamot