Styrelse

Styrelsen väljs av bankens Förtroendekrets på möte i anslutning till stämman. Mandattider och val ska anpassas så att cirka en tredjedel av styrelseledamöterna väljs i anslutning till varje ordinarie föreningsstämma.

Ulla Herlitz

Ulla Herlitz
Styrsö
ordförande

Henrik Almhagen

Henrik Almhagen
Vällingby
ledamot

Cecilia Näsman

Cecilia Näsman
Bromma
ledamot

Johan Öhnell

Johan Öhnell
Södertälje
ledamot

Geseke Lundgren

Geseke Lundgren
Järfälla
ledamot

Annika Laurén

Annika Laurén
Järna
VD

Kristoffer Lüthi

Kristoffer Lüthi
Järna
vice VD, suppleant

Nya styrelseledamöter valda vid stämman 2017-04-07: Pål Alfvegren och Daniel Björklund Jonsson

Ovanstående styrelseledamöter är, förutom VD/vVD, oberoende från banken.
Arbetsfördelningen mellan styrelseordföranden och verkställande direktören regleras i arbetsordningar. Beredning av frågor kring ersättning till ledningen fullgörs av ordföranden. Ersättningen består av månadslön och normal pension.
Styrelsens protokoll förs av Ilve Steiber.

Styrelsens revisionsutskott

  • Henrik Almhagen
  • Pål Alfvegren

Styrelsens kreditkommitté

Kreditkommittén får bevilja lån upp till ett samlat engagemang om ca 7 miljoner kronor. Lån med ett samlat engagemang därutöver beslutas av styrelsen.

  • Henrik Almhagen
  • Annika Laurén, vd
  • Jan-Erik Laurén
  • Kristoffer Lüthi, kreditchef, vvd
  • Maria Flock Åhlander, ekonomichef
  • Johan Öhnell

Ewa Karlsson, protokollförare